Hvem skal sitte i sentralstyret?

Valgkomiteens arbeid er i gang. Den skal innstille på hvem som bør velges på Unge Høyres Landsmøte i juni.

Valgkomiteen til Unge Høyre ble valgt av landsstyret på møtet i februar 2016. Valgkomiteen skal innstille på hvem som bør velges på Unge Høyres Landsmøte 17.-19.juni i Bergen.Komiteen består av Mari Holm Lønseth som leder, Elise Loftheim, Peder Gjerstad, Maria Kristine Göthner og Mikael Persson. Sekretær for valgkomiteen er generalsekretær Erlend Svardal Bøe.

– Det blir en krevende, men spennende, tid fremover hvor valgkomiteen skal finne de som har evnen og kompetansen til å bygge Unge Høyre videre de neste årene, sier komiteens leder, Mari Holm Lønseth.

Ber om innspill

Valgkomiteen ønsker innspill fra alt som rører seg i organisasjonen. De skal innstille på sentralstyre, direktevalgte landsstyrerepresentanter, lovkomité, desisjonskomité og revisor for perioden 2016-2018.

Alle innspill skal sendes til Erlend Svardal Bøe på erlend@ungehoyre.no. Frist for å sende innspill er søndag 3.april. Komiteen gjør oppmerksom på at søknad om verv eller innspill til aktuelle kandidater kun omdeles valgkomiteen, og ingen andre.

Om vervene

Sentralstyret er Unge Høyres nasjonale «arbeidsutvalg» som leder Unge Høyre. Det er omtrent et møte i måneden, i tillegg til mye prosjektarbeid sammen med sekretariatet. Det er mye reisevirksomhet i Unge Høyre, og de som blir valgt får en unik mulighet til å se hele Norge og møte medlemmer over hele landet. Sentralstyret består av leder, to nestledere og fire sentralstyremedlemmer. I tillegg er Høyres Studenter representert ved leder.

Direktevalgte landsstyrerepresentanter sitter uavhengig av fylkenes og sentralstyrets representanter i landsstyret. De bidrar på lik linje med andre medlemmer av landsstyret i diskusjonene og utformingen av Unge Høyre både politisk og organisatorisk.

Lovkomiteen kan foreslå lovendringer, og har som oppgave å gjennomgå alle fylkesforeningenes lover. Komiteen sørger for at alle medlemmer har de samme demokratiske rettighetene på alle nivåer i organisasjonen.

Desisjonskomiteen består som regel av tidligere ledere og forrige generalsekretær. Rollen til komiteen er å gjennomgå alt Unge Høyre gjør, og fungerer som en kontrollmekanisme.

Unge Høyres revisor har de senere årene vært Deloitte.