10 forventninger til statsbudsjettet 2015

Nå kommer statsbudsjettet for 2015. Unge Høyre har 10 forventninger til vår egen regjerings prioriteringer.

– Vi forventer at regjeringen viser en evne og vilje til å prioritere, og skisserer ut en tydelig retning for landet i tråd med valgløftene våre, sier leder for Unge Høyre, Kristian Tonning Riise

– Regjeringen må bruke dette budsjettet til å vise at de mener alvor med å bygge kunnskapssamfunnet. Velferdssamfunnet må bli mindre alt for alle, og mer for de som trenger det mest. I tillegg er det viktig at budsjettet har en økonomisk profil som styrker arbeidslinja og tar både de økonomiske og de klimatiske bærekraftsutfordringene innover seg, fortsetter han.

Slik ser Unge Høyres 10 forventninger ut:

1) At skole og utdanning blir en av de store budsjettvinnerne.

2) At samlede skatte- og avgiftslettelser overgår det økte offentlige forbruket som kommer av at statsbudsjettet vokser.

3) En grønnere skatteprofil, som gjør det dyrere å forurense og billigere å være miljøvennlig.

4) At skatteprofilen styrker arbeidslinjen, og kommer både næringslivet og lønnsmottakere tilgode.

5) At oljepengebruken konsentreres til investeringer i kunnskap, infrastruktur og vekstfremmende skattelettelser, slik handlingsregelen tilsier.

6) At det settes inn flere ressurser for å redusere ventetiden for psykisk helsehjelp.

7) At grensen for tollfri import heves til minst 500 kr + frakt.

8) At det settes av ressurser til økt tilstedeværelse av politi i gatene.

9) At regjeringen ser utfordringene med manglende ettervern på rusfeltet og styrker bevilgningene deretter.

10) At forsvarsbudsjettet økes for å styrke beredskapen og tilpasse oss det økte trusselbildet.