Hvem skal sitte i sentralstyret?

Valgkomiteens arbeid er i gang. Den skal innstille på hvem som bør velges på Unge Høyres Landsmøte i juni.

Landsstyret valgte komiteen i februar. Det er Fredrik Bjercke Punsvik som leder komiteen, og med seg har han Therese Leerbeck, Syver Hanken og Camilla Strandskog.

– Vi ser frem til ukene og månedene som kommer. Så snart vi har innstillingen klar vil vi offentliggjøre denne, sier Punsvik.

Ber om innspill

Valgkomiteen ønsker innspill fra alt som rører seg i organisasjonen. De skal innstille på sentralstyre, direktevalgte landsstyrerepresentanter, lovkomité, desisjonskomité og revisor for perioden 2014-2016.

– Vi er på utkikk etter de største talentene i Unge Høyre som både har tyngde og kompetanse til å bygge videre på suksessen vi har hatt de siste årene, sier han.

– Hvis det er noen spørsmål er det bare å ta kontakt!

Alle innspill skal sendes til valgkomiteens sekretær Emil Engeset påemil(at)ungehoyre(dot)no. Frist for å sende innspill er 30. mars. Komiteen skal gjennomføre intervjuer med egnede kandidater, og vil på et senere tidspunkt ta direkte kontakt med de aktuelle.

Om vervene

Sentralstyret er Unge Høyres nasjonale «arbeidsutvalg» som leder Unge Høyre. Det er omtrent et møte i måneden, i tillegg til mye prosjektarbeid sammen med sekretariatet. Det er mye reisevirksomhet i Unge Høyre, og de som blir valgt får en unik mulighet til å se hele Norge og møte medlemmer over hele landet. Sentralstyret består av leder, to nestledere og fire sentralstyremedlemmer. I tillegg er Høyres Studenter representert ved leder.

Direktevalgte landsstyrerepresentanter sitter uavhengig av fylkenes og sentralstyrets representanter i landsstyret. De bidrar på lik linje med andre medlemmer av landsstyret i diskusjonene og utformingen av Unge Høyre både politisk og organisatorisk.

Lovkomiteen kan foreslå lovendringer, og har som oppgave å gjennomgå alle fylkesforeningenes lover. Komiteen sørger for at alle medlemmer har de samme demokratiske rettighetene på alle nivåer i organisasjonen.

Desisjonskomiteen består som regel av tidligere ledere og forrige generalsekretær. Rollen til komiteen er å gjennomgå alt Unge Høyre gjør, og fungerer som en kontrollmekanisme.

Unge Høyres revisor har de senere årene vært Deloitte.