Programdebatt 2014 – Mitt nei til skolepenger

– Derfor er jeg den eneste i komiteen som er mot å innføre skolepenger

Jeg er en av dem som står på barrikadene for å kutte statens utgifter. Allikevel syntes jeg det er verdt å kjempe for at vi i Unge Høyre fortsatt skal ha programfestet at høyere utdannelse i Norge skal være gratis.

Først og fremst fordi retten til gratis utdannelse er en av de viktigste velferdsgodene i Norge. Gratis tilgang til våre universiteter og høyskoler gjør at bakgrunn og økonomi er uten betydning. Det er en verdi i seg selv og sikrer at alle i vårt land har like muligheter.

Skolen er stedet hvor vi best evner å utjevne sosiale forskjeller. Da mener jeg det vil være feil å la offentlige institusjoner ta store summer for at en student skal få anledning til å ta høyere utdanning.

Utdannelse ved våre universiteter er mer enn en utgift på statsbudsjettet. Det er et viktig konkurransefortrinn. Vi i Norge kan ikke konkurrere mot utenlands arbeidskraft på pris, men med en høyt utdannet befolkning kan vi konkurrere på kunnskap. Derfor må utdannelse fortsatt være gratis. Vi har ikke råd til å stenge kloke hoder ute av utdanningen på grunn av bakgrunn og økonomi.

At mange ønsker færre studenter og studieretninger har ingenting med skolepenger å gjøre. Det handler om hvordan vi organiserer institusjonene, og ikke om hva elevene betaler for å gå der.

Flertallet i komiteen argumenter på den ene siden for at det skal være lov for institusjonene å ta en moderat studieavgift. Dette kan være alt fra 1000 kroner til 70.000 kroner. Naturligvis har man inntatt dette standpunktet for å dekke over ønsket om at noen institusjoner kan ta en, etter min mening, høy sum.

På den andre siden mener det samme flertallet at lånekassen skal dekke skolepengene, slik at den samlede summen for utdannelsen kan lånes. I dag må en mastergradstudent låne 450.000 kroner om studenten fullfører på normert tid. (Noe av dette kan omgjøres til stipend)

Hvis en student skal betale skolepenger, og i verste fall 70.000 kroner i året, kan lånet for denne mastergradsstudenten bli hele 800.000 kroner. Jeg ønsker ikke at våre studenter skal låne seg sønder og sammen.

Tilhengere av skolepenger mener studenter burde tenke mer over hva de skal studere. Jeg er langt på vei enig i argumentet, men uenig i virkemiddelet. Vi har som samfunn et ansvar for å informere og tilrettelegge for at flest mulig velger rett. Ikke et ansvar for å stenge noen ut av høyere utdanning på grunn av økonomi.

I vårt land skal alle ha like muligheter – uansett. Derfor er gratis høyere utdanning det viktigste godet vi har, og bør bevares.

Kristoffer Gustavsen

Programkomiteen for høyere utdanning