Støtter ukrainske demonstranter

Unge Høyre gir 10 000 kroner til demonstrantene i Ukraina

Torsdag kveld bestemte Unge Høyre seg for å donere 10 000 kroner til Den Ukrainske Foreningens arbeid for demonstrantene i Ukraina.

–  Pengene vil kanaliseres gjennom Den Ukrainske Foreningen, og det er deres arbeid mot det autoritære regimet vi støtter. Dette er vårt lille bidrag til deres kamp for frihet og demokrati. Håpet vårt er at også flere her hjemme ønsker å bidra til denne kampen på ulike måter, sier leder for Unge Høyre, Paul Joakim Sandøy

Det var etter en diskusjon om hvordan man kan bistå det ukrainske folket at ungdomspartiet tok beslutningen om økonomisk bistand. De har allerede koordinert støtten med norsk-ukrainske Olga Sukhomud som på fredag satte seg på flyet til Kiev for å bidra. Det foregår nå en løpende dialog om hvordan overføringen på 10 000 kroner skal skje.

– Unge Høyre har en tradisjon for å støtte det europeiske folks kamp mot autoritære regimer, og sist gang var på 80-tallet i Polen. Da støttet vi Lech Walesa og den anti-kommunistiske organisasjonen Solidaritet. For oss var det helt naturlig å støtte opp under demonstrantene også denne gangen. Vi oppfordrer også andre ungdomspartier og -organisasjoner til å bidra på lignende måter, fortsetter Sandøy

Hva som blir neste steg i støtten til de ukrainske demonstrantene er foreløpig usikkert. Norge har tidligere uttalt seg mot handlingene som har blitt utført mot demonstrantene i Ukraina, og fredag ettermiddag ble det i norske medier rapportert om at grepet fra den ukrainske presidenten, Viktor Janukovitsj, har begynt å løsne.

–   Norge har allerede fordømt voldsbruken i Ukraina, og vi diskuterer nå hvordan vi kan bidra videre. Heldigvis ser det ut som om det kan være på bedringens vei der nede nå. Avhengig av utviklingen i Kiev vil vi vurdere om vi kan reise ned for å støtte demonstrantene, men enn så lenge håper vi at den økonomiske støtten kan være til god hjelp.