Ikke la Norges grenser sette grenser for utdanningen

Ingrid Hillestad om utdanning

Det er et uttalt mål at flere nordmenn skal ta utdanning i utlandet, og at økt internasjonalisering av høyere utdanning er et gode. Da er det et tankekors at gjelden til norske utenlandsstudenter øker mye raskere enn den for de som velger å studere hjemme.

Alle skal ha lik rett til utdanning, uansett bakgrunn, men det bør også gjelde for utenlandsstudier. Virkeligheten blir for mange at det er lommeboken som avgjør, og at flere må gi opp drømmen om å studere i utlandet fordi de ikke kan risikere de fremtidige kostnadene. Siden studiefinansieringsordningen ble lagt om i 2005 får en student dekket 50% av skolepengene med stipend på bachelornivå, mens de får dekket 70% av skolepengene av stipend på masternivå. Denne støtten gjelder imidlertid bare om skolepengene er opp til 60.560 kroner i året. Betaler du mer enn dette blir resten lån. Realiteten er derfor ikke at utenlandsstudenter får dekket 50%/70% av skolepengene, men at den reelle støtten kan være nede i 25-35%. Siden den gang har gjennomsnittsgjelden for en bachelorstudent i utlandet økt med 48% etter prisjustering. Til sammenligning har en bachelorstudent i Norge hatt en økning i studiegjelden på  8,7%.

Dette er en situasjon som ikke frister for mange, og oppmuntrer ikke flere til å dra ut. For å tette dette gapet foreslår jeg i programkomité for høyere utdanning at vi likestiller stipendandelen på bachelor-og masternivå, slik at den blir 70% gjennom hele studieløpet. For å få enda flere til å reise utenlands bør en også øke den reelle stipendandelen. I dag regnes stipendandelen bare ut fra deler av skolepengestøtten, ikke hva skolen faktisk koster.

Positiv virkning
Det å øke stipendandelen kan umiddelbart høres dyrt ut.  Men i tillegg til alle positive ringvirkninger utenlandsstudenter bringer med seg hjem igjen er det også en økonomisk fordel for Norge at flere studerer ute. Det koster oss langt mindre å øke stipendandelen til de som vil utenlands enn det koster om de samme studentene skulle studert i Norge. For studenter som drar til utlandet er ikke alternativet å la være å studere, det er å studere i Norge.

Antallet norske studenter i utlandet i år er faktisk lavere enn det var for 10 år siden, og nå er det kanskje viktigere enn noen gang før at Ola Nordmann drar ut i verden. Da er det bra for både studentene, kunnskapsdepartementets budsjett og norsk samfunns-og næringsliv at flere studerer utenlands.