Krever mobbeprogram

I 2012 ble rundt 17 000 elever mobbet flere ganger i uken og situasjonen har ikke bedret seg de siste årene. Nå krever Unge Høyre at alle skoler igangsetter antimobbeprogram og at Regjeringen bevilger penger til mobbetiltak.

–          Ingen skal måtte grue seg til å gå på skolen fordi de blir mobbet. Gode antimobbeprogram har vist seg å være et effektivt tiltak for å få antallet mobbetilfeller ned, og derfor bør det stilles krav om at alle skoler i landet innfører det så snart som mulig. Det sier Hannah Atic, leder i Hordaland Unge Høyre.

Atic understreker at det ikke skal være opp til den enkelte skolen om de ønsker å ha antimobbeprogram eller ikke. For å sørge for at skolene går i gang med tiltakene vil Unge Høyre at det blir bevilget penger som er øremerket mobbetiltak på skolen.

–          Sist Høyre satt i regjering ble det bevilget penger til antimobbeprogram, disse midlene ble fjernet av den rødgrønne regjeringen. Nå forventer vi at Høyre igjen setter mobbing på dagsorden ved å øremerke midler til antimobbeprogram, sier Atic.

Vil innføre nytt prinsipp

I dag er det nesten alltid sånn at mobbeofferet må bytte skole som en siste utvei. Det er ikke holdbart, mener Atic.

–          Det er urettferdig, meningsløst og en straff som går helt feil vei. Det er galt å mobbe og i verste fall kan det ødelegge livet til den som blir mobbet. Derfor er det mobberen, ikke mobbeofferet, som må bytte skole.

Atic er glad for å se at den nye regjeringen har lyttet til Unge Høyre og inntatt prinsippet i regjeringserklæringen.

–          Dette var en viktig sak for Unge Høyre på Høyres landsmøte. Vi er glad for å se at Høyre har lyttet til oss, men vi forventer også at dette blir gjennomført i praksis. Selvfølgelig skal den som blir mobbet få bytte skole hvis han vil det, men der det er mulig å gjøre det, skal alltid mobberen bli straffet, ikke den som blir mobbet, mener lederen for Hordaland Unge Høyre.