#Nyregjering

Unge Høyre har god grunn til å juble

Mandag 07. oktober la Erna Solberg og Siv Jensen frem regjeringserklæringen for den kommende regjeringen Solberg. For Unge Høyre ble kunngjøringen en lang rekke med seiere.

Det var på Sundvollen Hotell i Buskerud de to partilederne la frem erklæringen, og for Unge Høyremedlemmer er hotellet best kjent som hotellet hvor både Unge Høyres Landskonferanse og Elitekurs har blitt arrangert flere ganger. Da regjeringserklæringen ble lest opp var det tydelig at regjeringspartiene har mer enn bare til felles med Unge Høyre enn bare valg av hotell.

– Unge Høyre vant skolevalget i år etter å ha snakket mest om egen politikk. Da er det utrolig godt å se at moderpartiet vårt tar politikken vår med seg inn i regjeringen, sier Unge Høyres leder, Paul Joakim Sandøy.

Erklæringen inneholder både større prosjekter, som kommunereform og lærerløft i den norske skolen, og mer konkrete prosjekter som for eksempel å åpne for søndagsåpne butikker. Kombinasjonen er Paul Joakim godt fornøyd med.

– Erna presenterte en erklæring med tiltak som betyr mye for mange, som nasjonalt fritt skolevalg og heving av minstefradraget, og tiltak som betyr enda mer for noen, for eksempel prinsippet om at det alltid er mobberen som skal bytte skole og innføring fritt behandlingsvalg innenfor rehabilitering. Det lover godt at vår kommende statsminister både klarer å snakke om store linjer og samtidig se behov hos enkeltmennesker.

Nå begynner en ny epoke for Unge Høyre. Organisasjonen går over fra å være et ungdomsparti i opposisjon til å være et parti med sterk innflytelse. Med medlemmer på Stortinget og mange av Unge Høyres viktigste saker nedfelt i en regjeringserklæring har organisasjonen inntatt en helt ny rolle i norsk politikk. Lederen av Unge Høyre har følgende å si om Unge Høyres fremtid:

– Vi er veldig fornøyde med Ernas første løfter som statsminister, men vi har ikke tenkt å slå oss til ro av den grunn. Unge Høyre skal fortsette med å være ungdomspartiet som kommer med nye ideer og vi skal utfordre partiet med ny politikk. Mange av sakene i regjeringen Solbergs erklæring begynte nettopp som ideer fra Unge Høyre. Det blir godt å se disse ideene gjøres om til hele Norges politikk.

Vil du lese hele regjeringserklæringen? Den finner du her på Høyres hjemmesider: http://www.hoyre.no/filestore/Filer/Politikkdokumenter/plattform.pdf