10 grunner til å stemme Høyre

Det er litt mer enn et døgn igjen til valglokalene stenger. Nå står det mellom 12 år med rødgrønt styre, eller en ny borgerlig regjering. For dere som fremdeles er usikre har vi derfor samlet:

10 grunner til å stemme Høyre i morgen

Verdens beste lærere

Selv om det finnes utrolig mange flinke lærere i skolen i dag, vil Høyre gjøre de enda bedre. For å få det til foreslår vi å forlenge dagens lærerutdanning til en 5-årig mastergrad. I tillegg skal vi sørge for at det lønner seg å gjøre en god jobb.  Derfor skal vi flinke lærere bedre lønn enn de får i dag. I Finland er læreryrket blant de mest attraktive jobbene. Slik vil vi ha det i Norge også, og derfor vil vi heve inntakskravene til lærerstudiet. Skal vi ha verdens beste skole må vi også ha verdens beste lærere.

Fritt nivåvalg i skolen

Vi vil ha en skole hvor hver enkelt elev blir sett. I dag er skolen tilpasset en gjennomsnittselev som ikke finnes. Unge Høyre vet at alle elever er forskjellige, og derfor vil vi forbedre dagens tilpassede undervisning ved å innføre retten til fritt nivåvalg. På den måten kan man gi ekstra utfordringer til de som trenger det, samtidig som man lettere kan hjelpe de som sliter i enkelte fag.

Mobbing

Sist gang Høyre satt i regjering innførte vi mobbeprogrammer i skolen. Dette førte til at mobbingen gikk ned. Da de rødgrønne tok over, fjernet de programmene. Resultatet ble at mobbingen gikk opp, og etter 8 år blir nå 17 000 barn mobbet hver eneste dag i norsk skole. Vi vet at mobbeprogrammene fungerer, og derfor vil vi ha de tilbake. I tillegg skal det være en klar regel om at det alltid er mobberen som skal bytte skole, ikke mobbeofferet.

Veibygging

De siste åtte årene har ikke satsningen på vei vært god nok, og utbyggingen har gått for sakte. For å få til et skikkelig løft for norske veier, ønsker vi å benytte offentlig-privat samarbeid. Denne metoden sikrer raskere bygging, og private entreprenører står ansvarlige for tidsfrister og økonomiske rammer. På den måten kan vi sørge for at veiutbyggingen blir mer effektiv enn i dag.

Helsekø

I dag står 280 000 mennesker og venter på behandling. Sist gang Høyre satt i regjering, klarte vi å korte ned helsekøene, mens de har vokst med 80.000 under de rødgrønne. For oss er det aller viktigst at pasienten får behandling, ikke hvor de får behandling. Derfor vil vi sørge for at staten tar regningen, uansett om pasienten behandles gjennom et offentlig eller privat tilbud.

Politi

Statens fremste oppgave er å beskytte sine egne innbyggere. I dag er det alt for mange eksempler på at staten svikter på det området. Det kommer ikke av at politiet gjør en for dårlig jobb, men av at de har for liten kapasitet. Derfor vil vi bevilge mer midler til politiet, slik at vi kan få flere synlige politimenn i gatene. På denne måten kan vi forhindre store deler av kriminaliteten som eksisterer i dag.

Boligbygging

Under dagens regjering har det blitt dyrere å bygge bolig. Grunnen til dette er at man har vedtatt flere strenge reguleringer på hvordan privatpersoner skal bygge hus. Da blir det også dyrere å leie bolig, og det går i aller størst grad ut over studentene. Derfor vil vi sørge for at det blir billigere å bygge, samtidig som vi skal bygge mellom 2000 og 3000 studentboliger årlig. Vi ønsker å senke egenkapitalkravet, slik at foreldrenes lommebok ikke bestemmer om man får kjøpt seg sin første bolig.

Kollektivtilbud

For å kunne kutte i forurensning fra trafikk, må vi sørge for at en større del av befolkningen velger kollektivtransport fremfor privatbil. Da mener vi staten har et ansvar for å ta en større del av regningen. Vi ønsker derfor å bevilge mer penger til kollektivsatsninger, og vi skal sørge for at staten tar halvparten av regningen når bygging av større kollektivprosjekter gjennomføres.

Arbeidsinnvandring

Vi mener at dagens system for arbeidsinnvandrere er lite effektivt og gjør det norske arbeidsmarkedet mindre attraktivt for utenlandsk arbeidskraft. Derfor vil vi sørge for at behandlingene av søknader går raskere. I tillegg vil vi forhåndsgodkjenne en del offentlige bedrifter, slik at arbeidsinnvandrere kan starte i jobb hos dem allerede mens søknaden behandles. På denne måten kan vi få arbeidsinnvandrerne raskt ut i jobb og integrert i samfunnet.

Mer frihandel

Høyre er stolte av at Norge er en stor bistandsnasjon. Vi vil fortsette med å gi ut bistandsmidler, men vi vet også at det aller beste virkemiddelet for å løfte et land ut av fattigdom, er å la landet drive med handel. I dag har Norge skyhøye tollmurer, slik at det blir for dyrt for fattige land å komme seg inn i det norske markedet. For å løfte land ut av fattigdom, ønsker vi derfor å åpne for friere handel ved å senke tollmurene.

På tirsdag er det for sent. Stem Høyre i morgen!