Se til Oslo-skolen!

Mens frafallet i den norske skolen øker, faller andelen som dropper ut i Oslo-skolen. Frafallsprosenten i Norge ligger i dag på 31,7 prosent.

I Oslo fullfører 75 prosent av elevene videregående, som er regjeringens mål at skal gjelde i hele landet innen 2015. Leder i Unge Høyre, Paul Joakim Sandøy mener dette viser at det betyr noe hvem som styrer skolepolitikken.

– Kunnskapsminister Kristin Halvorsen har sagt at den neste store skolereformen i Norge skal være på fysisk aktivitet og mat. I mens prioriterer Høyrestyrte Oslo kunnskap og tett oppfølging. Resultatet er at Oslo-skolen presterer langt bedre og har det laveste frafallet i Norge.

Nøkkelen til å redusere frafallet i Oslo-skolen har vært å satse på kunnskap, god oppfølging og prioritering av basisfagene som Høyre vil innføre i hele landet med en ny, borgerlig regjering.

– For Høyre er det en hovedprioritet å redusere frafallet. Når 1 av 3 dropper ut, og frafallet øker må vi prioritere bedre. I Oslo har man satset på elevenes lese- og matematikkferdigheter, helt fra første klasse. Å kunne lese og regne er nøkkelen til å tilegne seg kunnskap på andre områder. Hvis Høyre vinner valget skal dette gjennomføres i hele landet.

Selv om resultatene i Oslo-skolen er best i landet og færrest dropper ut er ikke politikerne i hovedstaden fornøyd med å klare regjeringens mål om 75 prosent fullføringsrate. Oslo kommune har som mål at 90 prosent av elevene skal fullføre videregående.

– Oslos resultater er egentlig ikke noe å skryte av. Fortsatt er det for mange som ikke fullfører og består, og Norge er ikke noe å sammenligne seg med, sier Oslos skolebyråd Torger Ødegaard fra Høyre til Aftenposten.