Legg ned taxfree-ordningen

– Legg ned taxfree-ordningen, senk alkoholavgiftene og opphev vinmonopolet, mener nestleder i Unge Høyre Fredrik Bjercke Punsvik.

Direktør i Vinmonopolet Kai Henriksen tar til ordet for å ta over taxfree-salget på norske flyplasser. Nestleder i Unge Høyre, Fredrik Bjercke Punsvik, mener det vitner om at Vinmonopolet er mer opptatt av å sikre egen fortjeneste fremfor å finne gode løsninger.

– Skal man første gjøre endringer i alkoholsalget bør det gjøres av hensyn til forbrukerne, ikke for at Vinmonopolet skal kunne strupe enda en konkurrent. Jeg er enig med Henriksen i at taxfree-ordningen må endres, men jeg mener også at Vinmonopolet bør oppheves. I samme vedtak bør alkoholavgiftene settes ned for å møte utfordringen med økende grensehandel og smugling, sier Punsvik.

Punsvik mener taxfree-ordningen er fullstendig meningsløs.

– Det er ingen fornuftig grunn til at forbrukere som reiser utenlands skal få rabatt på alkoholsalg i Norge. Det er like ulogisk som om reisende med NSB skulle fått gavekort på vinmonopolet hver gang de satt seg på toget.

Punsvik vil ikke bare nekte Vinmonopolet å ta over salget på flyplassene. Han vil også oppheve monopolet på salg av høyere alkoholinnhold.

– En lovlig omsettbar vare bør kunne selges i dagligvarebutikker på lik linje med andre varer. Vinmonopolet AS kan heller leve videre som en nisjebedrift.

I samme slengen bør alkoholavgiftene settes ned.

– Henriksens utspill kommer i lys av en stadig økende grensehandel og smugling. For å få bukt med dette er løsningen å sette ned alkoholavgiftene, ikke utvide vinmonopolets stilling, avslutter Punsvik.

Fredrik Punsvik kan kontaktes på 48243266 og fredrik(at)ungehoyre(dot)no