Pokerlag på Unge Høyres kontorer

Bør lovlydige innbyggere risikere straff for å spille poker? Det mener ikke 1. nestleder i Unge Høyre Fredrik Bjercke Punsvik. Han inviterer i stedet politikere til Høyres Hus for å lære spillet.

– Lovverket må oppdateres. Det mest fornuftige vil være å gi et uforbeholdent ja til legalisering av poker, sier Fredrik Bjercke Punsvik, 1. nestleder i Unge Høyre, etter en ny dom om poker.

I en dom fra juni i Borgarting Lagmannsrett ble en mann frikjent for brudd på straffeloven etter å ha arrangert en pokerturnering. I forrige uke besluttet statsadvokaten å ikke anke dommen. Det fikk blant andre advokat John Christian Elden til å hevde at poker er blitt lovlig i Norge. På den annen side mener Arbeiderpartiet at det å arrangere pokerturnering i private hjem fortsatt er ulovlig.

– Lagmannsrettens dom gir et klart signal, men når politikere fra Arbeiderpartiet likevel hevder at private pokerturneringer ikke er tillatt etter lotteriloven, er det på høy tid å oppdatere lovverket. Unge Høyres oppfordring er at lovverket må slå fast en gang for alle at ellers lovlydige innbyggere ikke skal risikere straff for å spille poker, sier Punsvik.

Punsvik mener lovverket kan sammenlignes med forbudet mot å drikke pils i parken en varm sommerdag.

– Lovverket eksisterer, men ingen bryr seg fordi man ser at konsekvensene av å handle i strid med loven ikke er så negative som lovgiver innbilte seg at det ville være.

Inviterer til pokerlag på Unge Høyres kontorer.

– Jeg er lei av politikere som argumenterer mot legalisering av poker med den begrunnelse at poker er et flaksspill. Det vitner om at den eneste kjennskapen de har til poker har de fått fra gamle Western-filmer. Derfor vil jeg invitere alle politikere som er nysgjerrige til et pokerlag på Unge Høyres kontorer for å lære.

Fredrik kan kontaktes på 48243266 og fredrik(at)ungehoyre(dot)no