– Forfriskende og befriende

Unge Høyre-leder Paul Joakim utfordret AUF. Nå har han fått svar, men det var ikke akkurat gratis.

Unge Høyre-leder Paul Joakim Sandøy utfordret i forrige uke AUF-leder Eskil Pedersen til å komme med 50 nye politiske ideer i løpet av AUFs sommerleir, som ble arrangert i forrige uke.

Savner nye ideer

– Jeg savner faktisk nye ideer fra AUF, sa Sandøy til nettavisen da han kom med utfordringen.

Bakgrunnen for utspillet var at Pedersen brukte store deler av taletiden til sommerleiren på å harselere med Unge Høyres 50 ideer for Norge.

Se alle ideene til AUF nederst i saken. Hvis du vil lese de gode ideene til Unge Høyre kan du trykke her.

De tror skattepengefinansiert er gratis
– Jeg synes det er veldig bra at de har tatt utfordringen, og jeg synes dette er en veldig bra måte for ungdomspartier å utfordre hverandre på, sier han til Nettavisen.

Da han kom med utfordringen, lovet han å publisere AUFs ideer på Unge Høyres nettsider, dersom de kom med 50 nye ideer. Det gjør vi nå med denne nettsaken.

Kravet var at ideene skulle være nye, og at de ikke skulle koste penger.

– Jeg registrerer at de ikke helt følger kriteriene om at ideene skulle være nye og ikke øke pengebruken. Men slik er jo AUF, de tror at skattepengefinansiert er det samme som gratis. Det får vi bare se gjennom fingrene på, vi publiserer uansett, sier Sandøy.

Mer nytt enn jeg har sett på lenge
Unge Høyre-lederen har gått gjennom AUFs ideer, og sier han generelt synes lista er «forfriskende og befriende».

– Det var seriøst ment da jeg sa at jeg savnet ideer fra dem. Så det her var mer nytt enn jeg har sett på en stund fra den kanten, sier han.

Her er AUFs 50 ideer:

1. Tallfeste psykologtetthet i fengsel.

2. Merking av retusjert reklame.

3. Omvendt organdonasjon – si nei om du ikke vil.

4. Fjerne straffelovens paragraf 155, om kriminalisering av HIV-smitte.

5. La homofile gi blod.

6. En helsesøster per 300. elev.

7. Doble barnetrygden og skattlegge den.

8. At arabisk og kinesisk tilbys ved videregående skoler i alle fylker.

9. Valgfri utbetaling av tid og mengde av studielånet.

10. Fjerne kontantstøtten.

11. Gratis kjernetid i alle barnehager.

12. Lage en egen franchiselov, som skal regulere bruken av franchise og bidra til å styrke arbeidstakernes medbestemmelsesrett og arbeidsmiljø.

13. At alle bankenes nye spareprodukter må forhåndsgodkjennes av finanstilsynet.

14. Innføre anonyme jobbsøknader, eller innkallingsplikt av minoritetsnavn, til offentlige stillinger.

15. La personer under gjeldsordning gradvis få beholde mer av inntekten sin.

16. Stille krav om at banker over en viss størrelse skiller ut meklerhus og verdipapirspekulasjon fra bankvirksomheten – for å forhindre unødvendig risiko for vanlige folk.

17. Maksrente på forbrukslån. Dette skal reguleres ved at det gis et maksimalt påslag på den enhver tid flytende renten til Norges Bank

18. Radikal kjønnskvotering i akademia.

19. Stillingsvernet skal bevares fullt opp til 75 år.

20. opprette eget «NAV-ungdom».

21. Gi studenter som velger å starte for seg selv innen fem år etter endt utdannelse, rentefritak og betalingsutsettelse på studielånet i inntil tre år.

22. At alle forelesninger på offentlige Universiteter filmes og podcastes, og gjøres tilgjengelig for oppmeldte studenter.

23. Mer rettferdig fordeling av toppskatt ved å innføre et tredje innslagspunkt.

24. Innføre en internasjonal aktivitetsavgift, tobinskatt, i finanssektoren.

25. Øke bistanden til 3% av BNI.

26. Anerkjenne Vest-Sahara som selvstendig stat.

27. Innføre forbud av import av varer produsert på ulovlig okkupert land.

28. At enslige mindreårige asylsøkere som får midlertidig opphold skal få varig opphold.

29. At ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere skal overføres til barnevernet.

30. Folkets spørretime i Stortinget.

31. La skriftlige forslag som får 100 000 underskrifter realitetsbehandles i Stortinget.

32. Tilsidesette Dublin II konvensjonen

33. Avvikle ordningen med Tildeling i Forhåndsdefinerte Områder.

34. Eget norsk statlig nudge-gruppe etter engelsk modell.

35. At studentaviser, gratisaviser og nettaviser med de samme kriteriene som andre aviser kan søke om å få pressestøtte.

36. Fjerne helligdagslovens paragraf 4.

37. Øke panten på sukkerholdig drikke.

38. Opprette senter for Akuttiltak mot klimaendringer.

39. At det opprettes en internasjonal klimadomstol som følger opp de internasjonale klimaavtalene.

40. Opprette et statlig energiselskap som skal satse på vind, et ”Stat-vind” av modell etter Statoil.

41. At det utvikles og innføres et system med differensiert strømavgift der nødvendighetsforbruk muliggjøres med stabile betingelser, og overforbruk gjøres dyrt ved hjelp av økte avgifter.

42. Alle bensinstasjoner skal ha ladestasjoner for Elbil.

43. Innføre nasjonale månedskort for kollektivtransport.

44. Økonomisk gradert fri rettshjelp.

45. Egne domstoler for saker som angår barn.

46. Forby halvautomatiske våpen.

47. Gratis prevensjon til kvinner under 25.

48. Grunnlovsfeste alminnelig diskrimineringsvern.

49. Si opp alle gamle BITS-handelsavtaler og avstå fra å inngå nye.

50. Nasjonalt kulturkort for ungdom.