Unge Høyre vil ha jobbskattefradrag

Unge Høyres viktigste enkeltsak fram mot landsmøtet blir å innføre et jobbskattefradrag som gjør at det lønner seg å jobbe.

Nærmere halvparten av Høyres fylkeslag har vedtatt en resolusjon fremmet av Unge Høyre som tar til ordet for å senke skatten på ordinær arbeidsinntekt. 1. nestleder, Fredrik Bjerke Punsvik mener det blir viktig å vri fokuset i skattedebatten over på inntektsskatten.

– Man kan si mye vondt om formueskatten, men enda viktigere enn å fjerne den er det å redusere inntektsskatten slik at folk får beholde mer av sine egne penger, sier Punsvik.

I dag står 750.000 helt eller delvis utenfor arbeid, og Punsvik mener et jobbskattefradrag er nødvendig for at det skal lønne seg mer å jobbe og få flere inn i arbeid.

– I enkelte tilfeller risikerer man å tape penger på å gå fra trygd til arbeid. Sånn kan vi selvsagt ikke ha det. Unge Høyres klare beskjed til Høyre er derfor at vi må senke skatten på arbeidsinntekt slik at det blir mer lønnsomt å jobbe. For at tiltaket skal treffe best mulig, mener vi denne skatteletten må gjennomføres slik at kun dem som får inntekten sin fra arbeid omfattes, sier Punsvik.

Punsvik er svært fornøyd med at så mange fylkeslag i Høyre har vedtatt resolusjonen, men han Høyres landsmøte blir syretesten om Høyre virkelig vil gå inn for skikkelige lettelser i inntektsskatten.

– Hittil har våre fylkeslag gjort en kjempejobb og fått gjennomslag for saken lokalt. Foreløpig gjenstår det å se om Høyres landsmøte vil gjøre det samme, men mye kan tyder på at mange i partiet ønsker dette, avslutter Punsvik.