Unge Høyres landsmøte 2014 til Buskerud

Unge Høyres landsstyre vedtok i helgen at landsmøtet i 2014 skal arrangeres på Sundvolden Hotel i Hole i Buskerud.

Unge Høyres landsstyre vedtok i helgen at landsmøtet i 2014 skal arrangeres på Sundvolden Hotel i Hole i Buskerud.

I leders redegjørelse til landsstyret tok Paul Joakim opp blant annet bortgangen til Inge Lønning og Margaret Thatcher, samt situasjonen i Nord-Korea. På helgens landsstyre var 10 av 19 fylkesledere jenter, og Paul Joakim brukte også redegjørelsen til å invitere AUF-leder Eskil Pedersen som observatør siden han i sin landsmøtetale til AUF hevdet at jenter på høyresiden ikke kommer seg frem uten kvotering.

Redegjørelsen i sin helhet kan du se i sin helhet her.

I helgen vedtok også landsstyret mye ny politikk. Unge Høyre ønsker å beholde dagens abortlov slik den foreligger, og går dermed i mot Høyres programforslag om å fjerne eugenisk indikasjon som et selvstendig abortkriterium. Landsstyret vedtok også at trossamfunnene skal få beholde vigselsretten, og støtter dermed mindretallsdissensen i Høyres programutkast. Landsstyret vedtok også generell bevæpning, dersom politidirektoratet ønsker dette.