Tillat hormonbehandling av sexovergripere

Hormonbehandling vil si medisinering som reduserer seksualdriften, men innebærer hverken kirurgiske inngrep eller sterilisering. Medisinsk behandling påvirker ikke pasientens tiltrekningsmønster, kun fysisk og psykisk seksualdrift.

Hormonbehandling skjer som regel i form av injeksjon av medroskyprogesteron, som også benyttes som prevensjonsmiddel for kvinner (preparatet Depo-Provera, eller «p-sprøyte»). Det kan også benyttes andre stoffer med samme effekt, slik som cyproteron, triptorelin og leuproelin. Stoffet må injiseres hver tredje måned, og behandlingen er derfor reversibel, samtidig som det blir lettere å oppdage eventuelle komplikasjoner. Behandlingen skjer i kombinasjon med samtaleterapi, og forutsetter kontinuerlig oppfølging.

I dag benyttes eller utprøves hormonbehandling av dømte pedofile i Sverige, Danmark, Canada, Polen, Russland, Moldova, Estland, Sør-Korea, Tsjekkia, Storbritannia, Portugal, Israel, Australia og Argentina. Behandlingen benyttes også i ni amerikanske delstater. Det varierer hvorvidt behandlingen er frivillig eller tvungen. I Norge har hormonbehandling med leuprorelin vært utprøvd ved Trondheim kretsfengsel med gode resultater.

Ikke-medisinsk behandling, gjerne i form av såkalt reparativ terapi, har en svært lav rapportert suksessrate. Forsøk på korrigering av adferd gjennom bruk av aversjonsterapi, der pasienten gis elektriske støt ved seksuelle fantasier, er bevist tilsvarende ineffektiv. Prøveprosjekter i flere europeiske land viser at tilbakefallsprosenten derimot går betraktelig ned etter hormonbehandling, og tilbakefall skyldes først og fremst dårlig oppfølging eller ureglementerte doser. I Danmark har ingen overgrep blitt begått under hormonbehandling.

Mye av skepsisen til hormonbehandling for pedofile overgripere spesielt kommer av lignende behandling av homofile i fortiden. Unge Høyre mener at homofili på ingen måte kan sammenlignes med pedofili, fordi pedofil seksualitet retter seg mot individer som ikke er modne nok til å foreta en selvstendig vurdering. Skadevirkningene hos barn som er blitt utsatt for seksuelle overgrep, er også veldokumenterte. Straffereaksjoner og behandlingsforsøk er derfor legitime. Hormonbehandling er ingen straff, men en del av behandlingstilbudet. Målet er at den dømte etterhvert kan tilbakeføres til samfunnet, eventuelt bare redusere sin seksuelle lyst. Samtidig skånes omgivelsene for nye overgrep.

Unge Høyre mener tiden er moden for å ta i bruk utprøvde metoder for å redusere faren for at høyrisikogrupper, som dømte for overfallsvoldtekt og pedofile overgrep, begår nye overgrep.

Avgjørelse om bruk skal ligge hos domstolene, andre seksualforbrytere bør tilbys tilsvarende behandling på frivillig basis.

Unge Høyre ønsker:
Hormonbehandling som en del av behandlingen for personer dømt for sedelighetsforbrytelser, hvis den dømte samtykker.