Nei til skolerazzia med narkotikahunder

Unge Høyre mener skolerazzia med narkohunder er et angrep på personvernet og mener politiet må bruke andre midler for å bekjempe narkotika på skoler.

I mai 2012 vedtok stortinget at skolerazziaer med narkotikahunder er lovlig så lenge elevene selv har godkjent dette. Vedtaket het opprinnelig: «adgang til å gjennomføre forebyggende tiltak med bruk av narkotikahund, herunder på skoler». Men etter stortingsdebatten ble forslaget moderert.
Retten til personvern og fra inngrep er prinsipper som står sterkt i Norge. Unge Høyre er ikke villige til å godta at en elevgruppe kan bli mistenkeliggjort på en slik måte som stortinget ønsker. Det er naturligvis viktig å bekjempe narkotika på skolene, men da må dette gjøres innenfor de rettslige rammene som gjelder befolkningen forøvrig.

Med denne usikkerheten i lovgivningen kriminaliseres alle elever, og man går bort fra det viktige prinsippet om at man er uskyldig inntil det motsatte er bevist.

Unge Høyre mener dette er et omfattende angrep mot personvernet. Man kan mene at dette er en liten frihet å gi bort dersom det kan bidra til å ta de som oppbevarer narkotika på skolene, men Unge Høyre mener dette ikke er grunn nok til å mistenkeliggjøre alle elever. Det er aldri greit å mistenkeliggjøre alle ved å sende en narkotikahund ut på åpen gate. For Unge Høyre er det heller aldri greit å benytte seg av narkotikahund på skolene. Skal noe gjøres med rettighetene til barn og ungdom bør de styrkes, ikke svekkes.

Målet helliggjør ikke virkemiddelet.

Unge Høyre vil:

  • Si nei til skolerazziaer med narkohunder.