Vil la studentene låne mer!

For å bedre økonomien til landets studenter vil 2. nestleder i Unge Høyre, Serine Jonassen at studentene skal kunne velge om de vil ha mer studielån.

Jonassen mener dagens ordning ikke holder mål for de som ikke har tid til å jobbe ved siden av studiene.

– I dag får en utbetalt rundt 7000 kroner fra Lånekassen, mens de fleste studenter må betale rundt 5000 kroner i husleie. Da får en bare igjen 2000 kroner til alle andre utgifter, og det holder knapt til mat, sier Jonassen.

Regjeringen har både i 2005 og 2009 lovt 11 måneders studiefinansiering, og Jonassen mener dette viser at løftene om å gi mer i stipend ikke er troverdige, og at man heller burde se på en ordning hvor studentene kan velge å låne mer av lånekassa.

En viktig presisering er at dette er et tilbud for de som ønsker det, og de som ønsker å beholde dagens studiefinansiering.

– Dette skal være valgfritt så studentene kan velge om de vil ha mer lån og mindre stipend eller ikke. Da kan de som mener dette er en ordning som passer dem bedre ta den, mens de som ønsker å ha det som i dag kan beholde det slik.

Jonassen mener forskjellen mellom Unge Høyres forslag og regjeringen er at Unge Høyre forsøker å komme med løsninger for studentene, mens regjeringen bare har lovt masse uten å følge opp i budsjettene.

– Den eneste forskjellen er altså at vi prøver å finne løsninger til studentene, mens regjeringen har lovt mer penger i 8 år uten å løfte en finger for å få det til, avslutter Jonassen.