Reguler omskjæring av guttebarn

Forbud mot omskjæring kan føre til at inngrepene utføres ukontrollert og under farlige omstendigheter. Unge Høyre mener det er bedre om det gjennomføres på forsvarlig.

Fjerning av forhuden på penis hos gutter er blitt praktisert som et religiøst ritual i svært lang tid. For de fleste jøder og mange muslimer er det i dag en religiøs skikk å bli omskåret som barn. Mange opplever omskjæring som en viktig tradisjon som de igjen ønsker å videreføre til sine barn. Likevel kan barn oppleve smerte dersom inngrepet blir gjort for sent og på en uforsvarlig måte.

Prinsippet om religionsfrihet taler både for og i mot et forbud om omskjæring. Mot et forbud, fordi det er viktig at det enkelte trossamfunn har frihet til å utøve sin religion på den måten de selv ønsker. Og for et forbud, fordi religionsfrihet må innebære at hver enkelt gir samtykke til å markere sin tro ved en slik irreversibel markering som omskjæring er. Når omskjæring stort sett skjer når guttene er spedbarn, kan et slikt samtykke naturligvis ikke gis. Et forbud mot omskjæring vil kunne føre til at inngrepene utføres ukontrollert og under farlige omstendigheter, og derfor mener Unge Høyre at det vil være en bedre løsning å sikre at omskjæring gjennomføres på forsvarlig vis og med minst mulig grad av smerte for barnet.

Unge Høyre vil:

  • regulere rituell omskjæring av guttebarn. Inngrepet skal finne sted før barnet har fylt 2 måneder, og må utføres under lokalbedøvelse av medisinsk personell.