Kvalitet i barnehagene

Unge Høyre mener barnehagene kan spille en viktig rolle med å gjøre barn klare for skolen og utjevne sosiale forskjeller.

Over 90 % av barn mellom 1 og 5 år går i barnehage. Barnehagen skal være et sted for sosialisering og lek, men også for læring. Å mestre språk, kropp og den sosiale verden er hovedoppgaven for barna i barnehagen, og dette skal gjøre barna klar for skolen.

Skolen har som oppgave å utjevne sosiale forskjeller, men med dagens skolepolitikk er den ikke i nærheten av å oppfylle dette. Barnehagen kan her spille en rolle ved at barn har mulighet til å lære seg grunnleggende ferdigheter i barnehagen. Samtidig utvikler barn i denne aldersgruppen seg i forskjellig tempo, og det vil være uhensiktsmessig å innføre læreplaner i barnehagen. Barnehagen skal heller være et sted hvor barn skal være barn, og lærer gjennom lek og sosialisering. For å sikre at barn lærer i barnehagen, må det bli flere pedagoger i barnehagene.

I dag må mødre føde før 1. september dersom de skal få barnehageplass. Løpende barnehageopptak vil gjøre at foreldrene kommer seg i jobber fortere etter permisjonen er over.

Unge Høyre vil:

  • Øke pedagogtettheten i barnehagene
  • Kartlegge språkferdighetene til alle 2-åringer i barnehagene
  • Innføre løpende barnehageopptak slik at foreldre kommer seg i jobb etter permisjon er slutt