Fjern fagforeningsfradraget!

Fagforeningsfradraget utgjør over en milliard kroner, og er penger som Unge Høyre mener burde blitt brukt på et generelt lavere skattetrykk.

Fagforeningsfradraget har blitt doblet av den rødgrønne regjeringen. Fagorganiserte mottar nå et skattefradrag på 3750 kr i året. Noen mener dette er en symbolsak. Det er vi uenige i. Til sammen utgjør fradraget over en milliard som kunne ha vært brukt på å øke bunnfradraget, og gjort det mer lønnsomt å jobbe for alle.

Unge Høyre vil derfor

  • at en ny regjering skal fjerne fagforeningsfradraget.