Unge Høyre fordømmer volden i Syria

Unge Høyre mener at Norge må ta et større ansvar i det internasjonale samfunnet, og utøve press for å finne en snarlig løsning på konflikten.

Unge Høyre tar sterk avstand fra, og fordømmer overgrepene som begås mot sivilbefolkningen i Syria.
Det er svært kritikkverdig at Regjeringen har vært fraværende i sin fordømmelse og at Norge har
forholdt seg passive til konflikten.

Unge Høyre mener at en stats oppgave er å beskytte egen befolkning. Regjeringen i Syria har derimot
gjort det motsatte. Samtidig erkjenner Unge Høyre at situasjonen er uoversiktlig, og Unge Høyre
opplever heller ikke opposisjonen som feilfri. Likevel mener vi at Regjeringen i Syria må ta
hovedansvaret for dagens konflikt.

Unge Høyre mener at Norge må ta et større ansvar i det internasjonale samfunnet, og utøve press på
våre samarbeidspartnere for å finne en snarlig, fredelig og demokratisk løsning på konflikten.