Lønn som fortjent

For å gi en ekstra belønning til de dyktigste lærerne og sikre en god motivasjon for rekruttering til yrket vil Unge Høyre ha individuell lønnsfastsettelse.

Gode lærere har mye av æren for at man i norsk skole kan opprettholde god kvalitet. Derfor vil Unge
Høyre ha flere tiltak og virkemidler for å gjøre lærerstaben i Norge enda bedre.

Mange av de dyktigste personene i samfunnet velger ikke læreryrket, fordi andre alternativer kan by
på bedre lønnsvilkår. Dette går utover elevene. Unge Høyre vil gjøre læreryrket til et drømmeyrke der
lærerne får en god lønn for den viktige jobben de gjør, og rekruttere de beste.

Individuell lønnsfastsettelse er en selvfølge i de aller fleste yrker i Norge, bortsett fra hos lærerne. Det
er ikke godt nok at skoleledere kun kan gi en klapp på skulderen til de gode lærerne. Derfor vil Unge
Høyre innføre individuell lønnsfastsettelse.

Gjennom individuell lønnsfastsettelse kan landets skoleledere både gi en ekstra belønning til de
dyktigste lærerne og være en god motivasjon for rekruttering til yrket.

Unge Høyre vil:

  • Innføre individuell lønnsfastsettelse i læreryrket