Ja til stemmerett ved myndighetsalder

Unge Høyre ønsker å opprettholde 18 år som myndighets- og stemmerettsalder.

Det er stor variasjon i ansvarlighet i alle aldersgrupper, men det er nødvendig å sette en felles grense.
Unge Høyre mener 18 år som myndighetsalder fungerer godt, og har god støtte og forankring i
befolkningen.

Rett til å stemme bør også innebære en rett til å være folkevalgt, men denne forpliktelsen følger ikke av
senkningen av stemmerettsalder. Å være myndig innebærer både rettigheter og plikter. Når rettigheter og plikter ikke henger sammen slik forslaget om stemmerett til 16-åringer legger opp til bør heller ikke
forslaget vedtas.

Unge Høyre vil:

  • Opprettholde 18 år som myndighetsalder
  • Stemmerett utløses i det året man fyller 18 år