En human glattcellebruk

Unge Høyre mener det er en skam at norske myndigheter bryter menneskerettighetene og får torturanklager fra CPT, og vil derfor endre bruken av glattcelle.

I dag har politimyndighetene i Norge mulighet til å sette personer de mener ikke bør vandre fritt på det aktuelle tidspunktet innesperret på såkalt glattcelle eller politiarrest; grunnene kan være mange, men den mest vanlige er ordensforstyrrelse eller midlertidig varetekt. Det er ved norsk lov ikke tillatt å holde personer på glattcelle i mer enn 48 timer da glattcellene er et særdeles lite rom med et toalettområde og et svært enkelt hvileområde. Glattcellen er en fullstendig isolert celle der den innsatte ikke har mulighet til å kommunisere med noen eller foreta seg stort.

På tross av loven om maksimumstid sitter flere tusen norske fanger ofte så lenge på glattcellen at Europarådet har betegnet det som tortur; et menneske kan ikke sitte i full isolasjon på dette vis i for lang tid uten at det kan få skadelige følger. I Østfold, Hordaland og Sogn og Fjordane ligger prosentandelen av de innsatte på glattcelle som sitter over 48 timer på over ti prosent, og oversikter fra politidirektoratet og Oslo politidistrikt viste at norsk politi brøt reglene for utsatt politiarrest hele 2991 ganger i 2009. I samme år var det 2056 tilfeller der barn ble satt i politiarrest.

Senest 24. januar 2010 kunne TV2-nyhetene melde om en 25 år gammel mann som satt innesperret på glattcelle i hele åtte døgn. Etter fem døgn forsøkte mannen som hadde sittet med lyset på døgnet rundt å ta sitt eget liv. Historien er ikke unik. Sommeren 2011 døde en 20 år gammel kvinne på glattcelle som følge av sin rustilstand, og i oktober 2011 satt en 18 år gammel gutt 5 døgn på glattcelle i Bergen. Slike historier bekrefter anklagene fra Europarådets torturovervåkningskomité (CPT) om at norsk glattcellepraksis er å betegne som tortur.

En stor årsak til at mange innsatte blir sittende for lenge på glattcelle er at det er stor mangel på varetektsplasser i norske fengsler, i tillegg til lange fengselskøer. Politiet bruker hvert år store ressurser på å kjøre varetektsfengslede over store deler av landet for å unngå å holde dem ulovlig lenge på glattcellene – ressurser Unge Høyre mener kunne vært brukt annerledes og bedre.

Unge Høyre mener det er en skam at norske myndigheter bryter menneskerettighetene og får torturanklager fra CPT. For å løse dette problemet mener Unge Høyre det er vesentlig å bygge flere varetektsplasser i norske fengsler i tillegg til å fortsette arbeidet med å redusere fengselskøene.

Unge Høyre vil:

  • Bygge ut norske fengsler og sette opp flere varetektsplasser.
  • Innføre nulltoleranse for å la mennesker sitte over tillatt periode på glattcelle.