Elever som referanse for lærer

For å sikre at elevene blir hørt vil Unge Høyre at resultatet lærervurderingen kan gjelde som referanse når vedkommende søker nye lærerjobber.

Elevene er eksperter på å se forskjellen på en god og en dårlig lærer. Det er ingen rettighet å være lærer, men det er en rettighet å ha en god lærer. For at undervisningen skal bli bedre, bør elevene gis mulighet til å gi lærer sin en konstruktiv tilbakemelding både på ungdomsskole og videregående skole.
En del av jobben til en lærer er å gi karakter på elevene. Disse karakterene følger elevene gjennom ungdomsskolen, videregående, høyere utdanning og ut i arbeidslivet.

På samme måte skal resultatet av lærerevalueringen være gjeldende for lærere. Lærervurderingen bør kunne brukes av jobbsøkende undervisningspersonell som et argument for at vedkommende er velegnet for stillingen. Da vil det bli naturlig for rektorer å etterspørre kandidatenes resultater fra elevenes vurdering.

Lærerevaluering i videregående skole er en allerede vedtatt del av Høyres politikk og vil med dette forslaget bli enda mer til hjelp for lærerne.

Unge Høyre vil derfor:

  • At resultatet av den vurderingen en lærer får kan gjelde som referanse når vedkommende søker nye lærerjobber.