Det norske ideal: Menneskerettigheter eller handel?

Unge Høyres mener vårt ideal bør være at Norge aldri skal bøye seg for trusler om økonomiske sanksjoner i kampen for menneskerettigheter.

Fjorårets nobelpris til Liu Xiaobo skapte stor debatt både nasjonalt og internasjonalt. Et aspekt av den norske debatten handlet om forholdet mellom handel versus menneskerettigheter, der det gikk frem at blant annet NHO var bekymret for at planlagte norsk-kinesiske handelsavtaler skulle legges på is.

Norge har som et sentralt utenrikspolitisk mål å fremme internasjonale menneskerettigheter. Dette har Unge Høyre alltid støttet. Unge Høyre mener det er i Norges nasjonale interesse å sørge for at menneskerettigheter blir etablert og fulgt opp i Norge så vel som i det internasjonale samfunnet. Først og fremst er ideologisk riktig, men det vil i tillegg styrke Norges rolle som en sentral bistands- og fredsnasjon internasjonalt.

For å styrke vår profil som fredsnasjon, og i sympati med de som ikke har de samme friheter som oss, mener Unge Høyre;

  • at Norge ikke skal bøye seg for trusler om økonomiske sanksjoner i kampen for menneskerettigheter, det være seg fra Kina eller andre stater.