Ja til et rettferdig utdanningssystem

For å sikre et rettferdig utdanningssystem vil Unge Høyre fjerne alle studiepoeng og kvoter basert på, kjønn, etnisitet og geografisk tilknytning.

Studiepoeng og kvoter basert på kjønn, alder, etnisitet eller geografisk tilknytning er et statelig tiltak for å forsøke å fremheve et mer balansert yrkesliv.

Eksempel på et tiltak er at flere norske høgskoler og universiteter i dag har en egen kvote for samisktalende studenter. Kvoten varierer fra 1 studieplass for samiske søkere på Norges veterinærhøyskole, til 10 % plasser for samiske søkere på sykepleierstudiet på høyskolen i Finnmark. Et annet tiltak som er blitt gjort for å prøve å få et mer kjønnsbalansert arbeidsliv er å tilby kvinner og menn kjønnspoeng for utradisjonelle utdanningsløp for sitt kjønn.

Unge Høyre mener at det er viktig å jobbe for mangfold i de ulike studieretningene, men særpoeng og kvoter er en urettferdig ordning som i stor grad rammer og går på bekostning av andre studenter.

Det at studenter pga bakgrunn, kjønn eller geografisk tilknytning får satt av studieplasser som noen andre ville hatt like mye rett på er feil. Det er viktig at alle studenter får de samme mulighetene, og at det kun er studentens ferdigheter og prestasjoner på videregående skole som har noe og si for hvem som får hvilke studieplasser.

Unge Høyre mener at særpoeng og kvotering er diskriminerende og strider mot de universelle verdiene om likestilling. Det skal ikke være et mål i seg selv å favorisere eller å gi enkelte grupper fordeler. Det bør først og fremst være formelle resultater som avgjør hvorvidt en er kvalifisert til studieplass, ikke kjønn eller andre faktorer

Unge Høyre vil derfor:

  • Fjerne all studiepoeng og kvoter basert på, kjønn, etnisitet og geografisk tilknytning
  • Fjerne alle former for kvotering i andre deler av akademia