Gode resultater krever tid til forberedelse

Den norske skolen lager skiller mellom fagene når en skal opp til eksamen i VG3. Det er kun noen av fagene som gir en forberedelsesdag før eksamen. I dag er det slik at en i alle samfunnsfag har krav på en dag til å forberede seg før eksamen. I andre fag, eks. realfag, har en ikke rett på noen forberedelsesdager. Det vil i praksis si at en risikerer å ha andre skoletimer og eksamener dagen før eksamen.

Det er problematisk at mange elever stryker på eksamen. Ved å innføre en forberedelsesdag vil elevene få bedre tid til å øve seg. Unge Høyre mener at det er urettferdig at noen fag får forberedelse og andre ikke. Alle elever trenger å forberede seg, uansett hvilke fag de har.

Unge Høyre vil:

  • Innføre en forberedelsesdag ved eksamen i alle skriftlige fag i videregående skole.
  • Innføre obligatorisk eksamen i alle skriftlige fag