Veien til fred i midtøsten

Unge Høyre mener at Norge skal fortsette og forsterke sitt engasjement i midtøsten-konflikten, og tar sterk avstand fra den splittede rødgrønne regjeringens utydelighet.

Norge har over flere tiår engasjert seg i den fastlåste konflikten mellom Israel og Palestina. I kjølvannet av Osloavtalen i 1993, har de senere årenes utvikling kun tjent som et bevis på at Norge bør fortsette å fungere som en aktiv tilrettelegger for-, og mekler i den skjøre fredsprosessen. Unge Høyre mener at Norge skal fortsette og forsterke sitt engasjement, og tar sterk avstand fra den splittede rødgrønne regjeringens utydelighet.

Den generelle situasjonen i Midtøsten har siden Israels FN-velsignede opprettelse i 1948 vært svært spent. Hovedårsaken til dette har alltid vært konflikten mellom Israel og Palestina på Vestbredden.

Helt siden 1948 har denne konflikten produsert en selvforsterkende konfliktspiral, der Israel har måttet treffe tiltak for å verne om sin ubestridelige suverenitet og rett til selvforsvar i en fiendtlig region – ofte med folkerettslig dekning, men ikke alltid. Eksempelvis er Israelsk nybyggervirksomhet forståelig sett fra et Israelsk perspektiv, men bidrar dessverre til å eskalere konflikten på en uheldig måte.

Ettersom begge parter i konflikten regelmessig opplever brudd på sine rettmessige krav på sikkerhet og menneskerettigheter – anerkjenner Unge Høyre at det at det ikke tjener noen konstruktiv hensikt å aktiv støtte én av partene i konflikten.

Derfor er det viktig at Norge aktivt adresserer konfliktens eneste løsning: En to-statsløsning, der Israel gir slipp på sine ulovlig okkuperte Palestinske områder, samtidig som Palestinske myndigheter (her: Hamas og Fatah) gir avkall på sin uakseptable terrorvirksomhet og antisemittiske retorikk.

At en to-statsløsning er den eneste tenkelige løsningen på konflikten har blitt smertelig åpenbart i konfliktens snart 65 år lange og tragiske historie. Det er ikke uten grunn at EU, USA og andre eksperter på konflikten nå åpenlyst omtaler dette som konfliktens eneste utvei. Unge Høyre deler dette synet.

For at en to-statsløsning skal bli en reell mulighet må det internasjonale samfunnet, med Norge som aktiv pådriver, stille strengere krav til begge parter i konflikten om å respektere internasjonal humanitær lov, beskytte sivilbefolkningen og viktigst: Akseptere at substansielle fredsforhandlinger er overhengende nødvendig.

Samtidig må det internasjonale samfunnet gjøre dette til en del av en større regional strategi for å skape et fredeligere og mer stabilt Midtøsten. Ved siden av å arbeide for fred mellom Israel og Palestina, så må denne også bestå i å kreve at Iran ikke holder frem med sitt lukkede atomprogram. Irans manglende samarbeidsvilje, samt uakseptable trusler mot Israel er med på å destabilisere hele regionen.

Unge Høyre mener at:

  • Norge må fortsette og forsterke sitt engasjement for å styrke fredsprosessen mellom Israel og Palestina.
  • Norge må anerkjenne og støtte opp om Israels folkerettslige krav på suverenitet og rett til selvforsvar, men samtidig kreve at Israel opphever den folkerettsstridige sjøblokkaden av Gaza og ulovlig nybyggervirksomhet .
  • Norge bør aktivt lede an i et internasjonalt press på både Israel og Palestina om å starte substansielle fredsforhandlinger rettet mot en permanent to-statsløsning .
  • Norge bør stille seg bak eventuelle resolusjoner fra FNs Sikkerhetsråd som åpner for militær maktbruk mot Iran dersom diplomatiske verktøy ikke fører frem.