Nei til urimelig detaljregulering av boligbygging

Det er viktig å tilrettelegge for mennesker med nedsatt funksjonsevne, men Unge Høyre mener disse reglene blir en urimelig stor kostnad boligkjøperne.

Den nye plan- og bygningsloven inneholder flere bestemmelser med hensikt å tilrettelegge for mennesker med nedsatt funksjonsevne i privatboliger. Blant forskriftene som trer i kraft finner vi at badet skal ha en hinderfri snusirkel på 1,5 meter i diameter, det skal være 90 cm fri sideplass på den ene siden av vannklosettet og 20 cm på den andre siden. Gulvet skal være sklisikkert, det skal være konstrastfarger mellom vegger og gulv og det skal ikke være en kant opp til dusjen.

Unge Høyre mener dette er en unødig detaljregulering. Mens det er viktig å tilrettelegge for mennesker med nedsatt funksjonsevne, ser vi på disse reglene som en urimelig stor kostnad på et stort antall boligkjøpere, med liten gevinst for dem med nedsatt funksjonsevne.

Det er et førende prinsipp i Høyres sosialpolitikk at sosiale tiltak skal være målrettede.

Det er allerede sterke føringer på bygging av privatboliger, og mengden forskrifter er tiltagende. Unge Høyre mener denne trenden bør reverseres, og at det må foreligge særskilt vektige argumenter for å innføre ytterligere regler.

Unge Høyre vil

  • Fjerne forskriftene om tilrettelegging av alle privatboliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
  • Gjennomgå plan- og bygningsloven med sikte på liberalisering