Retten til å ta valg andre ikke liker

For Unge Høyre er det et prinsipp om at mennesker må kunne ta selvstendige valg og bære ansvaret ved de valgene.

Det er mange ting i et samfunn som er farlig for helsen. Eksempelvis har man fet mat, mat med mye sukker, stekt mat, alkohol og tobakk.
Likevel er farene ved tobakk udiskutable. For eksempel ble det i 2008 registrert 2529 tilfeller av lungekreft hvorav 90 % er beregnet å skyldes røyking. Samtidig som røyking er en stor helseskade både aktivt og passivt er skadene ved røyking gjort kjent for den norske befolkningen. Opplysningene kommer gjennom helsemyndighetene, skoler og gjennom familie og venner. Derfor er skadene ved røyking godt kjent for den som røyker og skadene er udiskutable.

Til tross for denne faren ved røyking er det likevel mange i vårt samfunn som velger å røyke. Tobakk er et fullt lovlig nytelsesmiddel for mennesker over 18 år. Unge Høyre mener folk som velger å røyke skal ha full anledning til det og de skal respekteres for det valget de tar. Samtidig skal staten beskytte uskyldige tredjeparter som for eksempel barn, fra tobakkskader. Staten skal på den andre siden ikke fungere som barnepike for et voksent menneske som ønsker å nyte tobakk.

Unge Høyre mener staten har gått altfor langt i å hindre mennesker å nyte dette lovlige produktet. Lover, reguleringer og straffer er langt høyere for mennesker som ønsker å røyke, enn for mennesker som gjør andre skadelige ting mot seg selv som å drikke alkohol og spise usunn mat.

For Unge Høyre er det et prinsipp om at mennesker må kunne ta selvstendige valg og bære ansvaret ved de valgene. Derfor ser vi ingen grunn til å skulle forskjellsbehandle tobakk fra andre skadelige ting i samfunnet.

Unge Høyre vil derfor:

  • Fjerne forbudet mot tobakksreklame, men stille krav til opplysning om helsefarene ved tobakksbruk på reklamen.
  • Liberalisere røykeloven, ved å tillate røyking på steder ansatte og eier godtar det.
  • Fjerne forbudet mot å vise tobakksvarer i butikkhyllene.
  • Hindre innføringen av bildeadvarsler på tobakkspakkene.