Nettet skal være nøytralt

Nettet har rett og slett utviklet seg til å være ytringsfrihetens viktigste arena, og Unge Høyre vil at det skal fortsette å være.

En debatt som har foregått de siste årene, er utformingen av hvordan nettleverandører skal kunne tilby nettilgang. Ett av forslagene var at internettleverandørene selv skal kunne bestemme hvilke sider som skal være mulige å nå med de bestemte abonnementene. I det mest ekstreme tilfellet vil man se løsninger som minner om dagens kanalpakker til fjernsyn, hvor man må betale ekstra for å få tilgang til flere kanaler, eller i dette tilfellet, nettsider. En slik løsning vil gjøre at mange ikke-kommersielle nettsider ikke vil nå ut til resten av verden, da de ikke kan betale for å være med i nettsidepakkene.

Internet har de siste ti årene utviklet seg til noe mer enn en plass hvor de teknisk kyndige møtes. Det har blitt verdens viktigste informasjonskanal, og har for eksempel vært til stor nytte for menneskerettighetsgrupper for å finne tilstanden i verdens lukkede regimer. Nettet har rett og slett utviklet seg til å være ytringsfrihetens viktigste arena, og dette vil vi i Unge Høyre at det skal fortsette å være.

Selvfølgelig skal det være mulig å stenge ute sider med strengt ulovlig materiale, som for eksempel barnepornografi eller oppskrifter på kjemiske våpen, men nettet skal ikke utnyttes i den grad at nettleverandørene kan sensurere nettet etter sine ønsker.

Unge Høyre ønsker:

  • At prinsippet om et nøytralt internett skal være lovfestet