Mobbing er mobberens ansvar

Unge Høyre mener den rødgrønne regjeringen har sviktet barn og unge som utsettes for mobbing ved å stanse arbeidet Bondevik II- regjeringen igangsatte.

Et av de største sosiale problemene i norsk skole er mobbing. Den rødgrønne regjeringen har sviktet barn og unge som utsettes for mobbing ved å stanse arbeidet Bondevik II- regjeringen igangsatte. Blant annet har antallet skoler som deltar i anti- mobbeprogram gått ned, og antallet unge som utsettes for mobbing har gått kraftig opp.

Mobbing kan i verste fall ødelegge et menneskes liv, og ødelegge den psykiske helsen til mobbeofferet. Slik det er i dag tillegges mye av byrden på offeret. Unge Høyre mener byrden helt klart skal ligge hos mobberen. Ansvaret for at mobbing ikke blir tatt tak i skikkelig, ligger hos skoleeier.

Unge Høyre vil derfor:

· At alle skoler skal delta i anti-mobbeprogram

· At ved skolebytte er det mobberen som bytter skole, ikke offeret.

· At PP-tjenesten, rektor eller skolesjefen i ytterste konsekvens kan kreve at mobberen bytter skole. Et viktig prinsipp er at det er mobberen, ikke mobbeofferet, som må bytte skole.

· At lærere som beviselig har mobbet elever skal få sparken.

· At et mobbeoffer skal ha krav på hjelp fra skoleeier etter behov, for eksempel i form av privatlærer, psykiatrisk oppfølging og økonomisk oppreising.

· At skoleeier har ansvar for umiddelbar oppfølging og utbetaling av erstatning og har videre ansvar for eventuell juridisk forfølgelse av mobber i forhold til hel eller delvis kompensasjon for skoleeiers tap og eventuell straff.