Høyre som etisk grensevakt

Unge Høyre mener det er viktig å verne om menneskets egenverdi. Et menneske skal aldri utelukkende brukes som et middel for forskningen.

Vi har mye å takke den den moderne legevitenskapen for. Takket være den moderne legevitenskapen er forventet levealder fordoblet og livskvaliteten drastisk forbedret. Legevitenskapen kan nå kurere mange sykdommer som tidligere ville ha vært dødelige, og den har maktet å utrydde sykdommer som har tatt millioner av liv.

Legevitenskapens utrolige fremskritt sammen med stadig nyere, mer moderne og mer avansert teknologi gir enorme muligheter som de færreste ville forestilt seg for få år siden. Stamcellebehandling kan bli den neste store revolusjonen innen medisin.

Hvis medisinske forskere lærer seg å bruke stamceller kan de i prinsippet produsere hvilken som helst celletype de måtte ønske. Etter at cellene er produsert kan de deretter føres inn i pasienten. Et eksempel vil være en pasient med leverskade som får laget nye leverceller. I teorien vil samme metode kunne brukes på muskelceller, hudceller, og alle slags celler i menneskekroppen. Noen av våre aller alvorligste sykdommer, f.eks. kreft, er forårsaket av unormal celleregulering.

Stamcelleforskning gir forhåpninger om at vi i fremtiden vil kunne finne en kur på til og med de alvorligste kreftsykdommer, og andre sykdommer som i dag er uhelbredelige. I tillegg til kreft inkluderer dette sykdommer som multippel sklerose, Parkinsons sykdom, Alzheimer, diabetes-1 og hjerteinfarkt.. Dette krever imidlertid mye forskning, og veien fra forskningslaboratoriene til ferdige behandlingsmetoder er et resultat av en lang prosess.

Mens mange land, deriblant Storbritannia, USA og Sverige, har liberale lover som gir deres vitenskapsmenn muligheten til å bidra til denne utviklingen, har vi i Norge hatt mye strengere lover. Det er viktig at Norge ikke faller bak resten av den vestlige verden på dette forskiningsområdet, hvilket vil kunne føre til at nordmenn på sikt får et dårligere helsetilbud enn hva som ville vært mulig.

Unge Høyre mener det er viktig å tilnærme seg disse problemstillingen med forsiktighet. I tillegg til alle de positive konsekvensene stamcelleforskning kan gi, skaper det også en rekke etiske dilemmaer hvis vi ikke setter noen grenser. Unge Høyre mener det er viktig å verne om menneskets egenverdi. Prinsippet om at man aldri skal bruke et menneske utelukkende som et middel for forskningen, bør fortsatt stå helt sentralt.

1. januar, 2008 trådte en ny bioteknologilov i kraft. Med den nye loven er det i dag bl.a. åpnet for forskning på overtallige befruktede egg etter kunstig befruktning. Unge Høyre mener dette er en positive endring, som også Høyre bør stille seg bak.

Unge Høyre mener med dette at Høyre har inntatt en for restriktiv rolle til stamcelleforskning. Som et velstående vestlig land har Norge en plikt til å bidra til forskning og utvikling for å hindre menneskelig lidelse. Vi tror også det er viktig at Høyre ikke stiller seg utenfor utviklingen av politikken på dette feltet, men at vi heller deltar i den videre utformingen av den som et forskningsvennlig parti, men også som etisk grensevakt.

Unge Høyre vil derfor:

  • legalisere forskning på stamceller gjennom forskning på overtallige befruktede egg/blastocyster etter kunstig befruktning. Dersom forskning kan utføres på adulte stamceller, skal dette alltid velges.
  • At opphavet til det befruktede egget selv velger å donere egget til forskning på stamceller.