En ny fremtid for narkomane

Unge Høyre mener norsk narkotikapolitikk har feilet fullstendig, og mener det bør store endringer til.

Den norske narkotikapolitikken har feilet fullstendig, målt etter sin egen uttalte målsetning om et narkotikafritt samfunn. Der overdosedødsfallene i nær alle europeiske hovedsteder synker, økte de her hjemme fra 194 i 2006 til 255 i 2007. Samtidig lever mange av de tunge narkomane uverdige liv, og det eksisterende offentlige hjelpetilbudet klarer ikke fange dem opp når behovet er der. Visjonen om det narkotikafrie samfunn er en utopi og Norges – i internasjonal sammenheng – restriktive narkotikapolitikk er med på å gjøre vondt verre for både brukerne selv og samfunnet rundt. Folkehelseargumentet som begrunnet narkotikapolitikken på slutten av 60-tallet er skjøvet i bakgrunnen, etter hvert som nye, særlig justispolitiske, tema dominerer debatten.

Norge trenger en systemdebatt om sitt narkotikapolitiske regime, men først må vi nå forsøke å forbedre det tilbudet vi har. Før debatten om de store kontroversielle punktene kan begynne, bør vi innse at vi må vise vilje til å satse på det rehabiliteringstilbudet vi allerede har, og sikre at tilbudet er der for dem som behøver det.

En av de største utfordringene for narkomane som i dag søker hjelp til avrusning er lang ventetid på behandling. En ventetid som i dag gjennomføres uten noen form for støtte. Det ligger i narkomaniens natur at motivasjonen for avrusning er sterkt varierende, derfor er et umiddelbart tilbud nødvendig for å sikre at flest mulig får et reelt tilbud og gjennomfører avrusning. Tilbudet om rehabilitering og avrusning er i dag helseregionenes ansvar, mens enkelte kommuner har varierende tilbud. For at veien til avrusning og rehabilitering ikke skal være tyngre enn nødvendig må helseregionene og kommunene samarbeide om et mottaksapparat og et umiddelbart tilbud for rusmisbrukere som ønsker det.

I dag drives mange rehabiliterings- og avrusningsklinikker av private. Av 944 langtidsplasser i 2007 var over 700 på private institusjoner. I en tid der det er mangel på tilbud av rehabiliteringsplasser må private tilbydere likebehandles med det offentlige og helseregionene stå fritt til å kjøpe tilstrekkelig kapasitet av private institusjoner.

Innenfor avrusningstilbudet er det et problem at svært mange, i en utilregnelig tilstand forårsaket av abstinenser, velger å forlate avrusningsklinikken for en kort periode. Dette fører til at de mister behandlingsplassen sin. Mulighetene for bruk av tvang er og skal være svært begrenset innenfor det norske avrusningstilbudet. Problemet kan forhindres ved at rusmisbrukerne ved begynnelsen av oppholdet får muligheten til å samtykke til bruk av tvang for å holde dem tilbake på klinikken en begrenset periode senere.

Unge Høyre vil:

  • At kommunene og helseregionene samarbeider om å gi tilbud umiddelbart til rusmisbrukere som er motivert for avrusning og rehabilitering.
  • At private og offentlige avrusnings- og rehabiliteringsinstitusjoner skal likebehandles.
  • At rusmisbrukere kan samtykke til bruk av tvang for å holde dem tilbake på rehabiliteringsinstitusjoner i en gitt tid.