Krav og forandring i lærerskolen

For å gjøre lærerutdanningen bedre vil Unge Høyre gjøre utdanningen til en masterutdanningen, stille strengere opptakskrav og endre strukturen.

Norge må satse på utdanning for å kunne være en global vinner i framtiden. Kunnskapsløftet er en start for grunnskolen, men man kan ikke skape den gode skolen kun med reformer i grunnskolen.

Vi kan ikke godta et utdanningssystem som verdsetter det middelmådige, vi må sette krav til studenter slik at de strekker seg mot det beste i seg selv. Lærerskolen trenger en reform som ikke går på det rene pedagogiske, men som går på strukturen. Vi må utdanne lærere som er dyktige og engasjert i sine fag, ikke lærere som bare kan undervise i alle fag. Vi skal ta vare på norske verdier i skolen, men vi må forandre gjennom impulser fra andre land for å bevare lærerutdanningen.

Alle har i dag frihet til å ta gratis høyere utdanning, men ikke et ansvar for å følge opp statens gavepakke.

Unge Høyre vil:

  • Fjerne lærerhøgskolene fra universitetsloven, og sette fokus på profesjonsstudiet lærerutdanningen er.
  • Endre strukturen på lærerskolen slik at en student bare har pedagogikk som obligatorisk fag første året og obligatoriske kurs. Etter første året skal lærerstudenter fritt velge fag de vil spesialisere seg i.
  • Ha strengere kriterier for å komme inn på lærerskolen.
  • Gjøre lærerutdanningen til en masterutdannelse.