Vindkraft


Unge Høyre vil bygge ut mer vindkraft, både på land og til havs, så vi kan produsere mer ren energi i Norge.

Dette er problemet

For å løse klimakrisa trenger vi mer ren energi, som kan erstatte forurensende kull og gasskraftverk i hele Europa. Norsk vindkraft er lønnsom, ren, den kutter utslipp i Norge og utlandet. Vi trenger den for å nå klimamålene. Derfor trenger vi mer vindkraft.

Norsk vindkraft har potensialet til å bli et grønt industrieventyr hvor vi kan skape jobber, bygge ut grønn kraft til vår egen industri og til verden rundt og til å omstille samfunnet. Mer vindkraft er bra næringspolitikk, energipolitikk og klimapolitikk. Unge Høyre vil også satse på havvindmøller. Dette er likevel ikke lønnsomt enda, og det kommer det ikke til å bli på en stund. Foreløpig trenger havvind subsidier og kan derfor ikke erstatte landbasert vindkraft.

Dette er Unge Høyres løsning

  • Ha en forutsigbar og helhetlig plan for hvordan vi skal bygge ut både vindkraft til land og havs.
  • Øke bevilgninger til selskaper og bedrifter som utvikler havromsteknologi og teknologi innen bølge- og vindkraft til havs.
  • La Statens pensjonsfond utland få muligheten til å investere i unotert infrastruktur
  • Sikre stabile, langsiktige og nøytrale rammebetingelser for fornybar energiproduksjon.
  • Jobbe for et tettere integrert europeisk energimarked.