Vannkraft

Unge Høyre vil bygge ut flere og modernisere dagens vannkraftverk så vi kan produsere mer ren energi i Norge.

Dette er problemet

For å løse klimakrisa er vi helt avhengig av å erstatte forurensende energi med ren, fornybar energi. 

Unge Høyre mener Norge har et ansvar for å produsere mer fornybar energi til verden. Vi vil derfor sørge for mer investeringer i fornybar energi som vannkraft. Vi vil både bygge ut flere vannkraftverk og modernisere vannkraftverkene vi har, slik at de får utnyttet vannet bedre.

Dette er Unge Høyres løsning

  • Tillate kraftutbygging i nye vassdrag, samt skånsom utbygging i vernede vassdrag der det ikke forringer verneverdiene, eller der utbyggingen kan bidra til vern mot flom.
  • Jobbe for at kraftprodusentene oppgraderer vannkraftverkene sine.
  • Innføre investeringsfradrag for vannkraftverk.
  • Fjerne hjemfallsretten på vannkraft
  • Forenkle reglementet for å kunne etablere et småkraftannlegg på egen eiendom, men med et mål om å gjøre saksbehandlingen raskere og enklere.
  • Stille effektivitetskrav til Statnett. 
  • Legge til rette for større konkurranse blant linjenetteiere.