Solenergi


For å løse klimakrisa er vi avhengig av å erstatte forurensende energikilder som kull, gass og olje med fornybar energi. En god løsning er å ta i bruk solenergi. Solenergi innebærer å utnytte energi fra solen som verktøy for mennesker, for eksempel ved oppvarming eller ved solceller som gir strøm. Energi fra solcellepaneler krever ofte store områder, og det er derfor mest praktisk og best utnyttelse av arealet å bruke dem på bygninger eller i nærheten av der mennesker allerede har gjort inngrep i naturen.

Unge Høyre støtter derfor at solenergi brukes i stor skala for å erstatte disse forurensende energikildene. Vi ønsker blant annet at personer som installerer solcellepaneler på sitt eget hus eller på hytten sin, kan få tilskudd for en del av kostnadene.