Verneplikt

Unge Høyre vil bevare den kjønnsnøytrale verneplikten.

Verneplikten er en sentral del av det norske forsvaret. Det sikrer kontinuerlig rekruttering til forsvaret samtidig som heimevernet utgjør en viktig del av norsk kriseberedskap. 

Unge Høyre vil:

  • Bevare den kjønnsnøytrale verneplikten.
  • Øke inntaket av vernepliktige i Forsvaret.