Generell bevæpning

Vi vil ikke ha generell bevæpning av politiet, men vil at politiet skal ha verktøyene de trenger lett tilgjengelig i vanskelige situasjoner.

Fagpersoner har i gjentatte utredninger anbefalt å ikke ha generell bevæpning for politiet. Unge Høyre ønsker heller ikke å innføre en generell bevæpning av norsk politi. Vi mener det vil svekke den høye tilliten politiet har, og tilspisse situasjoner politiet står i.

Likevel mener vi at det er viktig at politiet er i stand til å utføre samfunnsoppdraget sitt. Derfor skal de ha tilgang på de virkemidlene som er nødvendige for at de skal få utført arbeidet sitt. Unge Høyre mener at patruljerende politibiler skal ha tilgang på innelåste våpen i bilene, slik at de kan forsvare seg selv og andre dersom det oppstår en tilspisset situasjon.

Unge Høyre vil:

  • Ikke innføre generell bevæpning i Norge
  • Fortsette å gi politiet mulighet til å bevæpne seg i tidsavgrensede perioder ved høy trusselfare