Ungt Entreprenørskap

Unge Høyre vil jobbe for å gjøre Ungt Entreprenørskap enda bedre, og for at enda flere kan få nytte ut av det.

Dette er problemet

Vi trenger flere ideer og flere som starter sin egen bedrift. Det jobber Ungt Entreprenørskap med. Selv om mange har mulighet til å velge det, er det store variasjoner i tilbud og kvalitet. Det brude også være noe lettere for unge å starte opp en egen bedrift.

Dette er Unge Høyres løsninger

Flere og flere unge har nå som fag å lage egen bedrift. Det øker sannsynligheten for at flere velger å starte sin egen bedrift når de blir eldre. Unge Høyre er for å styrke ordningen med Ungt Entreprenørskap.

Unge Høyre stiller seg positive til at skoleelever får prøve hvordan det er i starte en bedrift. På generelt grunnlag mener vi at skolen i større grad burde invitere næringslivet i undervisningen, slik at man opplever at utdanningen er relevant for videre arbeidsliv.

  • Styrke Ungt Entreprenørskap. 
  • Beholde skattefradrag på det investerte beløpet i en oppstartsbedrift. 
  • Åpne for at ungdom kan starte enkeltpersonforetak fra fylte 16 år, eksempelvis ved at foresatte eller andre stiller garanti for virksomheten til personer under 18 år. 
  • Avskaffe unødvendige lover og regler, forenkle og samordne rapporteringskrav for næringslivet, samordne statlige tilsynsorganer, og gjøre det mulig å innføre forskrifter med tidsbegrenset gyldighet