Ungt Entreprenørskap


Flere og flere unge har nå som fag å lage egen bedrift. Det øker sannsynligheten for at flere velger å starte sin egen bedrift når de blir eldre. Unge Høyre er for å styrke ordningen med Ungt Entreprenørskap.

Unge Høyre stiller seg positive til at skoleelever får prøve hvordan det er i starte en bedrift. På generelt grunnlag mener vi at skolen i større grad burde invitere næringslivet i undervisningen, slik at man opplever at utdanningen er relevant for videre arbeidsliv.

Unge Høyre vil: 

  • Styrke Ungt Entreprenørskap. 
  • Beholde skattefradrag på det investerte beløpet i en oppstartsbedrift. 
  • Åpne for at ungdom kan starte enkeltpersonforetak fra fylte 16 år, eksempelvis ved at foresatte eller andre stiller garanti for virksomheten til personer under 18 år. 
  • Avskaffe unødvendige lover og regler, forenkle og samordne rapporteringskrav for næringslivet, samordne statlige tilsynsorganer, og gjøre det mulig å innføre forskrifter med tidsbegrenset gyldighet