Forskning


Dette er problemet

Verden står overfor en rekke globale utfordringer og Norge må tilrettelegge for en omstilling til nye, grønne og produktive næringer som sikrer verdiskaping og velferd. Forskning og ny kunnskap er grunnlaget for å finne løsningene på disse utfordringene. Vi må skape flere forskningsmiljøer som blir verdensledende, samtidig som vi må satse på forskningsområder hvor Norge har særlige fortrinn eller behov.

Dette er Unge Høyres løsning

Unge Høyre vil investere mer i forskning for at samfunnsutviklingen skal skje på best mulig måte og for at beslutninger skal tas på best mulig grunnlag. Satsning på forskning øker kunnskapen og kompetansen om samfunnet rundt oss, om ny teknologi og alternativer for å sikre en grønnere fremtid. Unge Høyre mener at også private aktører har et ansvar for å bidra til finansiering av forskning.