Studentpolitikk

Unge Høyre vil ha et studietilbud med høy kvalitet og høye ambisjoner.

Dette er problemet

For at det norske utdanningssystemet skal være konkurransedyktig og tilby kvalifisert arbeidskraft i fremtiden, må studiene i Norge være av høyest mulig kvalitet. Studenter i Norge skal oppleve utvikling og medbestemmelse i utdanningen sin, samtidig som studentene blir skikket til å møte arbeidslivets utfordringer.

Det skal være lov å lykkes som student. I dag er det for få som fullfører utdanningen sin. Studentene etterlyser mer oppfølging og tilbakemeldinger, og alternative undervisningsmetoder og digitale verktøy er ikke i stor nok grad tatt i bruk for å engasjere studentene og variere undervisningen.

Opptakssystemet til høyere utdanning må være mer rettferdig. Når elever må ta opp fag og bygge opp alderspoeng i flere år for å komme inn på drømmestudiet, er det noe galt med opptakssystemet.

Dette er Unge Høyres løsning

  • At alle emner og fag skal evalueres av studentene.
  • Gi utdanningsinstitusjonene mulighet til å sette egne opptakskrav, for eksempel motivasjonsbrev, opptaksprøver og intervjuer.
  • Fjerne alderspoeng ved opptak til høyere utdanning.
  • Bygge flere studentboliger.
  • Innføre plikt til pedagogisk kurs for alle vitenskapelig nyansatte som skal undervise.