Studentpolitikk

Unge Høyre vil ha et studietilbud med høy kvalitet og høye ambisjoner.

Dette er problemet

Det skal være lov å lykkes som student. I dag er det for få som fullfører utdanningen sin. Studentene etterlyser mer oppfølging og tilbakemeldinger, og alternative undervisningsmetoder og digitale verktøy er ikke i stor nok grad tatt i bruk for å engasjere studentene og variere undervisningen.

Opptakssystemet til høyere utdanning må være mer rettferdig. Når elever må ta opp fag og bygge opp alderspoeng i flere år for å komme inn på drømmestudiet, er det noe galt med opptakssystemet.

Dette er Unge Høyres løsning

For at det norske utdanningssystemet skal være konkurransedyktig og tilby kvalifisert arbeidskraft i fremtiden, må studiene i Norge være av høyest mulig kvalitet. Studenter i Norge skal oppleve utvikling og medbestemmelse i utdanningen sin, samtidig som studentene blir skikket til å møte arbeidslivets utfordringer.

Unge Høyre vil:

 • Ha økt variasjon i undervisningsformer.
 • At alle emner og fag skal evalueres av studentene.
 • At studiestedene ikke skal praktisere normalfordeling av karakterer
 • Verne om gratisprinsippet i høyere utdanning
 • Bygge flere studentboliger.
 • Innføre plikt til pedagogisk kurs for alle vitenskapelig nyansatte som skal undervise.
 • Gi utdanningsinstitusjonene mulighet til å sette egne opptakskrav, for eksempel motivasjonsbrev, opptaksprøver og intervjuer.
 • Fjerne alderspoeng ved opptak til høyere utdanning.
 • Oppfordre studentsamskipnadene til å konkurranseutsette tilbudene sine.
 • Fjerne alle tilleggspoeng til høyere utdanning, utenom realfagspoeng og poeng for førstegangstjeneste.
 • Redusere satsene for realfagspoeng fra 1 og 0,5 poeng til henholdsvis 0,7 og 0,4 poeng.
 • Redusere maks uttelling for realfagspoeng til 2,5 poeng.
 • At realfagspoeng bare skal gjelde for opptak til realfaglige studier.
 • Gi studenter muligheten til gradert sykemelding