Studiestøtte

Unge Høyre vil øke studiestøtten, men samtidig sørge for at det lønner seg å jobbe ved siden av studiene.

Dette er problemet

Norske studenters mulighet til å søke om studiestøtte i form av lån og stipend fra Lånekassen, har bidratt til å sikre alle nordmenn tilgang på høyere utdanning uavhengig av personlig økonomi. Unge Høyre mener dagens ordning med å gjøre en prosentandel av lånet om til stipend om man fullfører utdanningen er et viktig virkemiddel for å stimulere til innsats.

11 måneders studiestøtte var en stor seier. Samtidig mener Unge Høyre dagens studiestøtte er for lav til å dekke nødvendige bo- og levekostnader, og vil derfor øke den samlede utbetalingen. For å unngå at pris- og kostnadsnivået ellers i samfunnet ikke løper fra størrelsen på studiestøtten, mener Unge Høyre at disse i større grad bør knyttes sammen.

Unge Høyre mener dagens inntektsgrense for å få støtte er urettferdig. Det er et grunnleggende prinsipp at det alltid skal lønne seg å jobbe og derfor vil Unge Høyre fjerne inntektsgrensen slik at studiestøtten ikke avkortes. Vi mener også formuesgrensen bør heves.

Dette er Unge Høyres løsning

  • Øke samlet utbetaling av studiestøtte
  • Fjerne inntektsgrenser for studiestøtte
  • Heve formuesgrensen for studiestøtte