Studiestøtte

Unge Høyre vil øke studiestøtten, men samtidig sørge for at det lønner seg å jobbe ved siden av studiene.

Dette er problemet

Norske studenters mulighet til å søke om studiestøtte i form av lån og stipend fra Lånekassen, har bidratt til å sikre alle nordmenn tilgang på høyere utdanning uavhengig av personlig økonomi. Unge Høyre mener dagens ordning med å gjøre en prosentandel av lånet om til stipend om man fullfører utdanningen er et viktig virkemiddel for å stimulere til innsats.

Mange studenter har dårlig råd og sliter med å få endende til å møtes. Særlig når kostnadede på nesten alle varer i samfunnet går opp, vil flere studenter få problemer med å betale for nødvendige varer. Ofte følger ikke studiestøtten utviklingen i priveksten i samfunnet ellers.

Dette er Unge Høyres løsning

Høyre i regjering innførte 11 måneders studiestøtte. Det var en stor seier for Unge Høyre. Samtidig mener Unge Høyre dagens studiestøtte er for lav til å dekke nødvendige bo- og levekostnader, og vil derfor øke den samlede utbetalingen. For å unngå at pris- og kostnadsnivået ellers i samfunnet ikke løper fra størrelsen på studiestøtten, mener Unge Høyre at disse i større grad bør knyttes sammen.

Unge Høyre mener dagens inntektsgrense for å få støtte er urettferdig. Det er et grunnleggende prinsipp at det alltid skal lønne seg å jobbe og derfor vil Unge Høyre fjerne inntektsgrensen slik at studiestøtten ikke avkortes. Vi mener også formuesgrensen bør heves.

Unge Høyre vil:

  • Øke den samlede utbetalingen av studiestøtte.
  • Fjerne inntektsgrensen for studeistøtte.
  • Heve formuesgrensen for studiestøtte.
  • Gi studentene ulike valgmuligheter for utbetaling av studiestøtten.
  • Innføre et «turbostipend», der studenter som fullfører studiene raskere enn på normert tid får en større del av studiestøtten omgjort til stipend.
  • Øke den samlede utbetalingen av studiestøtte.
  • Innføre en overgangsstønad for studenter som får barn etter endt studie før de er kommet i jobb.
  • Åpne for at private banker kan tilby utbetaling av studiestøtte med bankgaranti fra staten.