Studentboliger

Unge Høyre mener politikerne må ta ansvar for å bygge flere boliger til studenter.

Dette er problemet

Mange studenter sliter med å få seg bolig når de skal studere. Selv om det har blitt bygget flere studentboliger de siste årene er vi ikke fornøyde. Kostnadsnivået for privat leie av bolig og dekningsgraden av studentboliger er svært ulik fra sted til sted. I dag er det kun studentsamskipnader som kan motta statsstøtte for å bygge studentboliger, til tross for at private utbyggere potensielt kan bidra til å øke antallet studentboliger, bygge dem raskere og billigere.

Dette er Unge Høyres løsning

Unge Høyre mener at staten skal prioritere bevilgninger til bygging på de stedene der pressområdet er størst. Vi mener at også private utbyggere bør kunne motta statsstøtte for bygging av studentboliger.