Studentboliger

Unge Høyre mener politikerne må ta ansvar for å bygge flere boliger til studenter.

Dette er problemet

Mange studenter sliter med å få seg bolig når de skal studere. Selv om det ble bygget flere studentboliger med Høyre i regjering er det fremdeles en lang vei å gå. I 2022 mangler det 15 038 boliger for å nå det nasjonale målet om en dekningsgrad på minst 20 prosent.

Kostnadsnivået for privat leie av bolig og dekningsgraden av studentboliger er svært ulik fra sted til sted. I dag er det kun studentsamskipnader som kan motta statsstøtte for å bygge studentboliger, til tross for at private utbyggere potensielt kan bidra til å øke antallet studentboliger, bygge dem raskere og billigere.

Dette er Unge Høyres løsning

Unge Høyre mener at staten skal prioritere bevilgninger til bygging på de stedene der pressområdet er størst. Vi mener at også private utbyggere bør kunne motta statsstøtte for bygging av studentboliger.

Unge Høyre vil:

  • Ha 20 prosent dekningsgrad på studentboliger i de største studentbyene.
  • Redusere kostnadskravet til studentboliger og tillate private utbyggere å bygge
    studentboliger slik at det blir flere i pressområdene.
  • Øke det statlige tilskuddet til bygging av studentboliger.
  • Gi statlig tilskudd til private utbyggere som ønsker å bygge og drifte studentboliger.
  • At førsteårsstudenter skal prioriteres ved tildeling av studentboliger.
  • At minst 10% av alle studentboliger skal møte kravene om universell utforming.