Unge uføre


Dette er problemet

Det er et stadig økende problem at flere unge faller utenfor samfunnet. Vi ser også en trend at dette i større grad gjelder gutter enn jenter. 

Dette er Unge Høyres løsning

Unge Høyre ønsker å senke terskelen for at disse skal kunne få prøve seg i arbeid. Vi sier derfor ja til en større bruk av midlertidige ansatte, aktivitetsplikt og et bedre samarbeid mellom NAV og næringslivet. Ingen skal kunne bli ufør  uten at man opplever å bli sett, behandlet med respekt og få et passene tilbud. Det er alltid bedre å bidra litt enn å være sykmeldt på heltid. Derfor ønsker Unge Høyre å innføre en ordning med helsejustert lønn for graderte uføre. Det går ut på man får lønn for den arbeidsevnen man har og trygd for resten. Hensikten med en slik ordning er å gjøre det mulig for personer med nedsatt arbeidsevne til å kunne konkurrere om jobber.

Unge Høyre vil: 

  • Gjøre kravene strengere for å få full uføretrygd. 
  • Innføre en ordning med skattekreditt for mennesker som går fra trygd til arbeid i en avgrenset periode.
  • Utvide bruken av «Individuell jobbstøtte» med mål om å få flere inn i arbeidslivet.
  • Øke bruken av gradert uføretrygd.
  • Ha aktivitetsplikt for alle aldersgrupper ved sosialhjelp.