Sosiale forskjeller

Alle i Norge skal ha like muligheter til å lykkes. Staten skal ikke hjelpe alle med alt, men gi god hjelp til de menneskene som trenger det mest.

Dette er problemet

De største forskjellene i samfunnet er mellom de som har en jobb og de som står utenfor. I Norge står mange hundre tusen nordmenn i arbeidsfør alder helt eller delvis utenfor arbeidslivet. Dette er først og fremst en utfordring for den enkelte. Arbeid og livskvalitet henger sammen. Arbeid skaper fellesskap, deltakelse og inkludering. Vi kan alle bli syke, og noen opplever også å bli så syke at de ikke kan jobbe i det hele tatt.

Den største ulikheten mellom mennesker i samfunnet skyldes jobb. Det er stor forskjell på om du får lov til å delta i arbeidslivet eller blir stående utenfor. En jobb å gå til er velferd, mestring, selvfølelse, uavhengighet og ofte en god medisin. Alle som kan, bør derfor få de beste mulighetene til å bidra i arbeidslivet, uavhengig av bakgrunn eller funksjonsevne. 

Unge Høyre er derfor tilhenger av en inkluderingsdugnad som hjelper flest mulig til å stå i jobb. Vi vil blant annet styrke innsatsen for unge som står utenfor arbeidslivet og sørge for at en andel av alle nyansatte i staten, er ansatte med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. I tillegg ønsker vi anonyme CV-er og jobbsøknader for å forhindre diskriminering på bakgrunn av navn og bakgrunn.

Dette er Unge Høyres løsninger

Velferdssamfunnet og de sosiale ordningene skal være et sterkt sikkerhetsnett for de som har behov for hjelp. Unge Høyres mål er at så mange som mulig skal få oppleve tryggheten og selvfølelsen en jobb å gå til gir. Samtidig er det noen som over kort eller lang tid trenger hjelp fra fellesskapet for å leve et godt liv. Unge Høyre er opptatt av å sikre anstendige ordninger for de som står utenfor arbeidslivet. Samtidig må det alltid lønne seg å stå i jobb. Det er summen av mange i arbeid som gir samfunnet muligheten til å bruke store summer på å hjelpe dem som ikke kan jobbe eller hjelpe folk tilbake i jobb. Vi ønsker et samfunn hvor alle mennesker som kan, bidrar med de evnene de har.

Unge Høyre mener derfor at skatte- og velferdsordningene må sikre at de  som kan står i jobb.