Sosialpolitikk


De største forskjellene i samfunnet er mellom de som har en jobb og de som står utenfor. I Norge står mange hundre tusen nordmenn i arbeidsfør alder helt eller delvis utenfor arbeidslivet. Dette er først og fremst en utfordring for den enkelte. Arbeid og livskvalitet henger sammen. Arbeid skaper fellesskap, deltakelse og inkludering. Vi kan alle bli syke, og noen opplever også å bli så syke at de ikke kan jobbe i det hele tatt.

Velferdssamfunnet og de sosiale ordningene skal være et sterkt sikkerhetsnett for de som har behov for hjelp. Unge Høyres mål er at så mange som mulig skal få oppleve tryggheten og selvfølelsen en jobb å gå til gir. Samtidig er det noen som over kort eller lang tid trenger hjelp fra fellesskapet for å leve et godt liv. Unge Høyre er opptatt av å sikre anstendige ordninger for de som står utenfor arbeidslivet. Samtidig må det alltid lønne seg å stå i jobb. Det er summen av mange i arbeid som gir samfunnet muligheten til å bruke store summer på å hjelpe dem som ikke kan jobbe eller hjelpe folk tilbake i jobb. Vi ønsker et samfunn hvor alle mennesker som kan, bidrar med de evnene de har.

Unge Høyre mener derfor at skatte- og velferdsordningene må sikre at de  som kan står i jobb.