Oljefondet

Unge Høyre vil ha en trygg og gdo forvaltning av oljefondet så midlene kan komme mange generasjoner til gode

Dette er situasjonen

Statens Pensjonsfond Utland (Oljefondet) skal finansiere velferdstjenester og pensjoner i mange år fremover. Oljefondet skal komme både dagens og framtidige generasjoner til gode.

Vi mener at staten i minst mulig grad skal regulere hvordan Oljefondet forvalter egne verdier. Et eksempel på det er at vi vil at Oljefondet skal kunne investere i unotert infrastruktur hvis de ønsker det.