Statens pensjonsfond utland

Statens Pensjonsfond utland (Oljefondet) skal finansiere velferdstjenester og pensjoner i mange år fremover. Oljefondet skal komme både dagens og framtidige generasjoner til gode.

Vi mener at staten i minst mulig grad skal regulere hvordan Oljefondet forvalter egne verdier. Et eksempel på det er at vi vil at oljefondet skal kunne investere i unotert infrastruktur hvis de ønsker det.