Oljefondet

Oljefondet sørger for at vår generasjon får pensjon. Derfor vil Unge Høyre ha en trygg og god forvaltning av oljefondet. 

Dette er situasjonen

Statens Pensjonsfond Utland (Oljefondet) skal finansiere velferdstjenester og pensjoner i mange år fremover. Oljefondet skal komme både dagens og framtidige generasjoner til gode.

Vi mener at staten i minst mulig grad skal regulere hvordan Oljefondet forvalter egne verdier. Et eksempel på det er at vi vil at Oljefondet skal kunne investere i unotert infrastruktur hvis de ønsker det (f.eks. havvindparker)

Oljefondets suksess er at norske politikere hvert år kan bruke 3 prosent av beholdningen i statsbudsjettet. Det gjør at oljefondet kommer oss til gode hver dag, samtidig som fondet ikke tappes for penger. Unge Høyre mener likevel det er et problem at Oljefondet har blitt så stort at politikerne ikke må prioritere i pengepolitikken. Derfor vil vi at vi skal bruke mindre penger fra Oljefondet fremover. 

Dette er Unge Høyres løsninger

Statens Pensjonsfond Utland (Oljefondet) skal finansiere velferdstjenester og pensjoner i mange år fremover. Oljefondet skal komme både dagens og framtidige generasjoner til gode.

Vi mener at staten i minst mulig grad skal regulere hvordan Oljefondet forvalter egne verdier. Et eksempel på det er at vi vil at Oljefondet skal kunne investere i unotert infrastruktur hvis de ønsker det (f.eks. havvindparker)

Oljefondets suksess er at norske politikere hvert år kan bruke 3 prosent av beholdningen i statsbudsjettet. Det gjør at oljefondet kommer oss til gode hver dag, samtidig som fondet ikke tappes for penger. Unge Høyre mener likevel det er et problem at Oljefondet har blitt så stort at politikerne ikke må prioritere i pengepolitikken. Derfor vil vi at vi skal bruke mindre penger fra Oljefondet fremover. 

Unge Høyre vil:

  • Redusere handlingsregelen, slik at mindre av oljefondet brukes i statsbudsjettet hvert år
  • Tillate Oljefondet å investere i selskaper som produserer lovlige varer, som tobakk, alkohol, gambling og lovlige våpen
  • Ikke bruke Oljefondet som et utenrikspolitisk virkemiddel